• Volume 74 • Nummer 1(s) • 2005

    Volume 74 • Nummer 1(s) • 2005


Review


Inleiding tot de veterinaire epidemiologie: historiek, doel, basisprincipes en interpretatie van epidemiologische informatie

H. Laevens, F. Boelaert, D. Verloo, J. Dewulf, D. Maes and K. Mintiens

2005-02-20 Volume 74 • Issue 1(s) • 2005 • 3–13


Beschrijvende veterinaire epidemiologie

F. Boelaert, D. Verloo, J. Dewulf, D. Maes, K. Mintiens and H. Laevens

2005-02-20 Volume 74 • Issue 1(s) • 2005 • 14–26

Diagnostische testen: validatie, interpretatie en de gevolgen op de besluitvorming

D. Verloo, D. Maes, K. Mintiens, H. Laevens and F. Boelaert

2005-02-20 Volume 74 • Issue 1(s) • 2005 • 27–34

Observationele studies en risicofactorenanalyse

J. Dewulf, D; Maes, K. Mintiens, H. Laevens, F. Boelaert and D. Verloo

2005-02-20 Volume 74 • Issue 1(s) • 2005 • 35–45

Gerandomiseerde klinische veldstudies in de veterinaire epidemiologie

D. Maes, K. Mintiens, H. Laevens, F. Boelaert, D. Verloo and J. Dewulf

2005-02-20 Volume 74 • Issue 1(s) • 2005 • 46–53

Toegepast veterinair epidemiologisch onderzoek in de diergeneeskunde en de volksgezondheid

K. Mintiens, H. Laevens, F. Boelaert, D. Verloo, J. Dewulf and D. Maes

2005-02-20 Volume 74 • Issue 1(s) • 2005 • 54–63