Articles

929 results

"Sur l'ombre de quelque bonne paix?": Hertog-Bisschop Robrecht van Croÿ en de retoriek van zijn Blijde Intrede in Kamerijk (1529)

Aurelie Van de Meulebroucke

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 249-264

Praet, Bronkhorst en Boetzelaer: Adellijke weduwes in de bres voor het calvinisme tijdens en na de Beeldenstorm (1566-1567)

Nina Valkeneers and Violet Soen

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 265-284

Metonymie is geen stijlfiguur: metonymie is overal: Wat letterkundigen van taalkundigen kunnen leren (en andersom)

Josefien Sweep

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 137-149

Historiografie tussen literatuur en wetenschap: Een dubbele traditie in vroegmoderne nationale geschiedschrijving

Lydia Janssen

2014-01-18 Volume 68 • 2014 • 43-58

Agent-gebaseerde modellering in de historische taalkunde: Een model van regularisatiedruk op de Nederlandse werkwoorden

Dirk Pijpops and Katrien Beuls

2014-01-18 Volume 68 • 2014 • 5-23

"Der Herrschaft alles Zeitlichen entgleitend": Herinnerings(inter)teksten in Richard Beer-Hofmanns Paula. Ein Fragment

Mathias Meert

2014-01-18 Volume 68 • 2014 • 153-167

Hofrituelen en koloniale recuperatie van de Oostendse Compagnie in 18de -eeuws Bengalen en China

Wim De Winter

2014-01-18 Volume 68 • 2014 • 119-137

Gulik: dynastieke belangen, oorlog en welvaart: De woordkeuze van de getrouwe patriot 1642-1652

Annemieke Romein

2014-01-18 Volume 68 • 2014 • 139-150

Mystieke antropologie in het zestiende-eeuwse traktaat Vanden tempel onser sielen

Renske van Nie

2014-01-18 Volume 68 • 2014 • 181-195

Rust in vrede? Begrafenissen en religieuze controversen in Brugge tijdens de Nederlandse Opstand (1562-1584)

Tiffany Bousard

2014-01-18 Volume 68 • 2014 • 101-118

Assimilatie, identiteit en de Ander in de epische poëzie van Lepanto

Maxim Rigaux

2014-01-18 Volume 68 • 2014 • 169-180

Sociaalpsychologische methodes als nieuwe meettechnieken in taalattitudeonderzoek? Het voorbeeld van de Implicit Association Test

Laura Rosseel, Dirk Geeraerts and Dirk Speelman

2014-01-18 Volume 68 • 2014 • 25-39

Papyrusbrieven van het Saturnila-archief

Delphine Nachtergaele

2014-01-18 Volume 68 • 2014 • 59-70

Medusa's echo: Medusamotieven in Statius' Thebaïs

Tim Noens

2014-01-18 Volume 68 • 2014 • 71-84

Het modern taalkundig concept van de intonatie-eenheid in de Laat Middeleeuws Griekse πολιτικος στιχος poëzie

Jorie Soltic

2014-01-18 Volume 68 • 2014 • 85-97

De Night-trilogie: trauma en de problematiek van representatie

Lisa Vanlancker

2014-01-18 Volume 68 • 2014 • 197-213

Icarusarbeid: Een lectuur van Peter Verhelsts dichtbundel Verhemelte (1996)

Matthias Velle

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 43-57

Contrasterende (standaard)taalideologieën bij Vlaamse leerkrachten: een Gentse casestudy

Steven Delarue

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 219-248

Een plaats in de bijkeuken: Ellen Russe en het vrouwenuurtje van de KRO, 1929-1940

Jeroen Dera

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 133-154

Met Callicles tegen Callicles: Filosofie, gemeenschapsleven en Plato's Gorgias in Damascius’ Leven van Isidorus

Bram Demulder

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 5-27

Libertus, collegiatus, pistor en coniunx: De meervoudige identiteit van Romeinse vrijgelatenen

Kristof Vermote

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 113-130

Taalgevoeligheid in Brussel en de Vlaamse Rand: een attitudeonderzoek

Hannelore Simoens

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 289-307

De dynamiek van het jonge Nederlands: sporen van tussentaalhomogenisering in Vlaamse tienerchattaal?

Benny De Decker

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 199-218

“het is uijt groote nood dat ik myn kind hier brengen…”: Over taalgebruik en taalkeuze in negentiende-eeuwse vondelingenbriefjes

Jill Puttaert

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 269-287

Hamlet: Foucault, Waanzin en Ophelia

Adam Hall

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 155-176