• Show Filter Options

Articles

Het Judeo-Grieks en de woordenlijst uit MS Vat. ebr 423

Niels De Ridder

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 47-63

“Au cœur d’un amoureux, plus fidèle qu’heureux”: airs de cour in zeventiende-eeuwse Zuid-Nederlandse liedhandschriften in de Gentse Universiteitsbibliotheek

Tine De Koninck

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 33-46

Met het hoofd in de Cloud. Het digitale sublieme in de Vlaamse en Nederlandse roman

Ruben Vanden Berghe

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 155-172

De interactie tussen gender en homofoondominantie bij dt-fouten in de informele online communicatie van jongeren

Hanne Surkyn, Dominiek Sandra and Reinhild Vandekerckhove

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 135-154

Regionale variatie in Middelnederlandse spellingsystemen

Chris De Wulf

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 65-83

De rol van de Schelde in het Romeins transportsysteem (50 v.Chr. – 410 n. Chr.)

Toon Bongers

2019-09-10 Volume 73 • 2019 • 3-32

De typische verleidingsscène in de Griekse epiek

Laurens van der Wiel

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 69-82

Superstitieuze en geoorloofde rituele praktijk in de Malleus maleficarum: een “onttovering”

Chloé Conickx

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 39-54

De Latijnse werkwoordstijden in 3D: over authentiek interpreteren en taalbewustzijn stimuleren

Simon Aerts

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 3-21

Plutarchus en de kunst om het volk te (mis)leiden

Thierry Oppeneer

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 55-68