Artikels

De Belgische legatie in Beijing. Het neo-Vlaamse renaissancekasteel (1902-1909) als instrument van representatie?

Author
  • Charlotte Rottiers

Abstract

Deze bijdrage onderzoekt het Belgische neo-Vlaamse renaissance kasteel in Beijing, opgetrokken na de Bokseropstand (1900). De gelaagde betekenissen in dit kasteel kunnen enkel doorgrond worden door het in zijn context te analyseren, een diplomatieke compound inclusief vier paviljoenen en barakken (1902-1909). De conceptie van dit project wordt gereconstrueerd op basis van archiefonderzoek in het Diplomatiek Archief van België en het Rekenhof, en in comparatief perspectief geplaatst met de eerdere Belgische diplomatieke gebouwen in Beijing voor 1900, alsook met het contemporaine bouwproject van het Belgische Consulaat-Generaal in Seoul (1903-1907) als staalkaart van de Belgische industrie. Deze paper toont zo aan hoe de Belgische compound in Beijing fungeerde als een instrument in de Belgische politiek-economische legitimiteit, culturele representatie en neo-imperialistische ambities.

How to Cite:

Rottiers, C., (2024) “De Belgische legatie in Beijing. Het neo-Vlaamse renaissancekasteel (1902-1909) als instrument van representatie?”, Handelingen - Koninklijke Zuid-Nederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis 76, 97–133. doi: https://doi.org/10.21825/kzm.90444

Downloads:
Download PDF
View PDF

68 Views

12 Downloads

Published on
30 Mar 2024