Artikels

Nationale variatie bij het gebruik van de rode en groene volgorde met het receptieve hulpwerkwoord krijgen

Authors
  • Gauthier Delaby
  • Timoty Colleman

Abstract

In de taalkundige literatuur wordt er algemeen aangenomen dat het Belgisch-Nederlands een verlate standaardisering heeft doorgemaakt in vergelijking met het Nederlands-Nederlands. Grondelaers, Speelman & Geeraerts (2008) hebben de hypothese opgeworpen dat die verschillende standaardiseringsgeschiedenis invloed heeft op de manier waarop verschillende grammaticale alternanties functioneren in het hedendaagse Nederlands. Waar die alternanties in het Belgisch-Nederlands sterker zouden worden bepaald door cognitief-functionele processen, zouden in het Nederlands-Nederlands lexicale factoren een grotere rol spelen. In deze bijdrage gaan we na of er ook zulke nationale verschillen spelen in een nog niet eerder onderzochte casus van grammaticale variatie, nl. de volgordevariatie in tweeledige werkwoordsclusters met het receptieve hulpwerkwoord krijgen. We stellen vast dat de variatie tussen beide volgordes makkelijker te modelleren is in het Nederlands-Nederlands, maar dat beide variëteiten vrij vergelijkbare lexicale effecten vertonen.

How to Cite:

Delaby, G. & Colleman, T., (2024) “Nationale variatie bij het gebruik van de rode en groene volgorde met het receptieve hulpwerkwoord krijgen”, Handelingen - Koninklijke Zuid-Nederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis 76, 45–66. doi: https://doi.org/10.21825/kzm.90441

Downloads:
Download PDF
View PDF

67 Views

17 Downloads

Published on
30 Mar 2024