Afrika Focus

afrika focus

Afrika Focus is a multidisciplinary journal dealing with Africa. Afrika Focus is published biannually and it is subject to international peer-review. Between January 2008 - January 2021 Afrika Focus was co-published by the Africa Platform of Ghent University Association (GAP) and Afrika Brug, the organisation which had been publishing the journal for twenty years. Afrika Focus was first published in 1985 and replaced the AVRUG-bulletin which in 1978 replaced the Nieuwsbulletin van de Afrika-Vereniging van de Rijksuniversiteit Gent. The latter first appeared in 1972.

AGORA Magazine

agora magazine

AGORA is een Nederlands-Vlaams, populair-wetenschappelijk magazine dat zich bezighoudt met sociaal-ruimtelijke vraagstukken.

AMSAB Tijdingen

amsab tijdingen

Raadpleeg een selectie van artikels (1982-1995) van AMSAB Tijdingen de voorloper van Brood en Rozen.

Authorship

authorship

The journal aims to offer a venue in which to describe diverse historical and discursive settings of authorship, and to grapple with the complex issues of authorial authority, independence or interdependence, and self-fashioning. The Romantic or New Critical concept of the solitary genius or auteur (if indeed such an entity ever existed at all) has for decades now been the subject of intense critical scrutiny and revision; as a result, what the general public might once have thought of as authorial agency is now submerged in an elaborate tissue of critical feedback, textual instability, editorial intervention, and accidents of publishing, branding, and spin. And yet the Author persists, as a nomenclature, as a catalogue entry, as a biographical entity, as a popular icon, and as an assumed agent of creativity and innovation.

Brood & Rozen

brood & rozen

Brood & Rozen publiceert artikels, reportages, fotoverslagen enz. over de geschiedenis van sociale bewegingen in Vlaanderen, België en andere landen. Het blad richt zich zowel naar de academische onderzoeker als naar het brede publiek en is het meest verspreide historisch-wetenschappelijk tijdschrift in België.

De Uil van Minerva

de uil van minerva

De Uil van Minerva is een Nederlandstalig tijdschrift voor geschiedenis en wijsbegeerte van de cultuur. Het verschijnt vier keer per jaar en heeft tot doel om de lezer te informeren over wat in de Lage Landen aan filosofie leeft. Daartoe publiceert het artikelen, actuele en bibliografische essays en recensies over actuele en historische tendensen in samenleving. Dit gebeurt met een bijzondere aandacht voor Nederlandstalige uitgaven. Het tijdschrift mikt dus niet op de gespecialiseerde lezer. Daarom waakt de redactie over de toegankelijkheid van de teksten. Een dubbelblinde beoordeling door deskundigen garandeert de kwaliteit van de bijdragen waardoor het tijdschrift opgenomen is in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW).

DiGeSt - Journal of Diversity and Gender Studies

digest - journal of diversity and gender studies

The Journal of Diversity and Gender Studies (DiGeSt) is an open access, bi-annual, peer-reviewed international journal dedicated to the intersection of diversity and gender studies.

Documenta

documenta

Documenta (ISSN 0771-8640) is an important forum for the study of theatre in the Low Countries. It is a journal that accommodates in-depth, scholarly contributions on all aspects of theatre, as well as essays and critical reflections. Although the main proportion of articles in Documenta focuses on theatre and performance, contributions relating to music, film and New Media are also considered, as far as they relate to the performing arts.

The journal was founded in 1983 by Jozef De Vos in the bosom of the Ghent Documentation Centre for Dramatic Art. Since 2015, Documenta has been published by S:PAM (Studies in Performing Arts & Media) of the Department of Theatre Studies at Ghent University. The editorial board is composed of theatre scholars from various universities and colleges. Chief editors are Christel Stalpaert and Bram Van Oostveldt.

Ghendtsche Tydinghen

ghendtsche tydinghen

Ghendtsche Tydinghen verschijnt al vijftig jaar. In al die jaren verschenen er artikels over alle mogelijke onderwerpen. Artikels over middeleeuwse stenen en negentiende-eeuwse beluiken, over obscure componisten en lang vergeten muzikanten, over mimespelers, opvallende volksfiguren, maar ook vergeelde schrijvers en Spaanse edellieden, artikels over Multatuli en Buffalo Bill, artikels over herbergen, brouwerijen en jeneverstokerijen maar ook over de Opera en chique hoedenwinkels, over kerkhoven en tennisvelden. Gentse recepten voor opgelegde komkommer, voor kalfskop en morellen in de brandewijn. Je kan het blijkbaar zo gek niet bedenken of het gebeurde in Gent en Ghendtsche Tydinghen bracht er een artikel over.

Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent

handelingen der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te gent

De MGOG publiceert in de Handelingen recent onderzoek over de geschiedenis, kunst- en architectuurgeschiedenis, archeologie en oudheidkunde van Gent. In die zin vormt dit tijdschrift een brugfunctie tussen academisch onderzoek, de Gentse erfgoedsector en het grote publiek. De Handelingen verschijnen jaarlijks. Twee jaar na publicatiedatum verschijnen de artikels online. Hieronder vindt u de inhoudstafel van het meest recent gedigitaliseerde nummer. Naast de Handelingen publiceerde de MGOG in de vooroorlogse periode ook een maandelijks 'Bulletijn'. Ook deze publicaties werden (althans gedeeltelijk) gedigitaliseerd. U vindt ze hier terug. Voorlopig is het nog niet mogelijk om online te abonneren op dit tijdschrift, of zich via deze site in te schrijven voor een nieuwsbrief. Enkel vindt men hier dus de gedigitaliseerde collectie van de MGOG terug.

Handelingen - Koninklijke Zuid-Nederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis

handelingen - koninklijke zuid-nederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis

De Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (ook de Zuid-Nederlandse of de KZM geheten) geeft sedert 1949 Handelingen uit waarin verslag wordt gedaan van haar werkzaamheden: de verslagen van de vergaderingen en de teksten van de lezingen tijdens de lente- en herfstvergaderingen. De Handelingen zijn uitgegroeid tot een jaarboek voor taalkunde, letterkunde, geschiedenis en klassieke studies van erkend niveau met peer review en met een breed gevarieerde inhoud.

Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie

handelingen van de koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie

Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie - Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie wordt uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, die haar wetenschappelijke taak uitvoert onder het hoge beschermheerschap van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Het tijdschrift is opgericht in 1927 en publiceert wetenschappelijke studies over toponymie (zowel plaatsnamen als persoonsnamen) en dialectologie in zowel Germaanse als Romaanse gebieden.

Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie - Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie wordt samengevat en geïndexeerd in Bibliographie linguistique / Linguistic Bibliography; ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences); Scopus. Het is een wetenschappelijk tijdschrift dat peer-reviewed is.

Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis

handelingen van het genootschap voor geschiedenis

Online archief: 1939-2014

Het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge is de oudste historische vereniging in Vlaanderen. Ze werd opgericht op 1 september 1838 en kreeg haar eerste statuten op 16 januari 1839. De oorspronkelijke naam was Société d’Emulation pour l’Histoire et les Antiquités de la Flandre Occidentale. Sinds 1989 voert het Genootschap de titel van 'Koninklijk'.

Het Genootschap is een forum voor de studie van algemene en lokale geschiedenis van het graafschap Vlaanderen tot 1795, en van de geschiedenis van de provincie West-Vlaanderen tot heden. Wetenschappelijke bijdragen over deze onderwerpen worden gepubliceerd in het tijdschrift Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis.

International Journal of Sustainable Construction and Design

international journal of sustainable construction and design

Online journal archive 2010-2017

Journal for Digital Legal History

journal for digital legal history

Legal history is traditional in its methods and techniques of research. This is not necessarily a problem, but researchers applying digital tools to legal sources need a place to go. The Journal for Digital Legal History ("DLH") wants to showcase both new methods and the application thereof, by including elaborate graphics, datasets, links, Jupyter Notebooks, metadata and tutorials. As such, the DLH does not limit itself to traditional formats and offers a platform for innovative research, to reach out to colleagues interested in novel approaches and methodologies.

Disciplines
Digital Legal History; Digital Humanities; Empirical Legal Studies; Legal Studies; Legal History; Methodology

Journal for the History of Environment and Society

journal for the history of environment and society

JHES-Journal for the History of Environment and Society is an open access journal that welcomes submissions on articles concerning Environmental History. JHES is published in collaboration with Brepols Publishers and can be obtained both online and in print.

Journal of European Periodical Studies

journal of european periodical studies

The Journal of European Periodical Studies is a bi-annual, peer-reviewed online journal published by Ghent University and devoted to the study of periodicals and newspapers in Europe from the seventeenth century to the present. As the official journal of ESPRit, the European Society for Periodical Research, the Journal of European Periodical Studies offers scholars a forum for sharing their research and exchanging ideas across disciplinary borders.

Journal of Latin Cosmopolitanism and European Literatures

journal of latin cosmopolitanism and european literatures

The Journal of Latin Cosmopolitanism and European Literatures (JOLCEL)  is a platform for research on the history of European literature from the perspective of Latin literature as a transnational and cosmopolitan influence. We encourage contributions on Latin literature throughout the ages and on the literatures and literary cultures with which Latin became entwined. With our dialogical format, we hope to join people and ideas in a discussion about what makes European literary identity.

Oostvlaamse zanten

oostvlaamse zanten

Online archief: 1926 - 2002

Philosophica

philosophica

Philosophica is an international academic journal published by the Department of Philosophy and Moral Science of Ghent University. We publish two issues per year.

One issue is on an important topic in a subdiscipline of philosophy (epistemology, philosophy of science, ethics, aesthetics, political philosophy, philosophical anthropology, …) or on an important theme in the history of philosophy. The guest editor is a staff member or post-doctoral researcher of Ghent University.

Philosophica also functions as graduate journal of the interuniversity Research Master of Philosophy (Antwerp – Brussels – Ghent). We publish one issue per year with contributions by recent graduates of this programme.

Relaties en Nieuwe Gezinnen

relaties en nieuwe gezinnen

Relaties en Nieuwe Gezinnen is een peer reviewed online tijdschrift dat zich richt op het onderzoek naar het brede domein van de gezinssociologie en de sociale demografie. Het tijdschrift wil een brug slaan tussen de onderzoekwereld en de praktijk door nieuwe inzichten over relaties en nieuwe gezinnen beschikbaar te maken voor onderzoekers én professionelen.

Res Publica

res publica

Res Publica was een politiek-wetenschappelijk tijdschrift dat in 1959 voor het eerst verscheen en tot 2019 zou blijven bestaan. 

Silva Gandavensis

silva gandavensis

Online archive: 1967 - 2001

Silva Gandavensis (Sylva Gandavensis until 1979) was published irregularly between 1967 and 2001. The journal published articles on forestry, forest policy, forest research and other forest-related subjects. It was sent to scientific institutions and libraries in exchange for their own publications. Silva Gandavensis was published by the Laboratory of Forestry of Ghent University, which was formerly called the Research centre for silviculture, management and forest policy (1970-1990) or the department of silviculture (1967-1969).

Sociologos

sociologos

Raadpleeg hier het volledige archief van Tijdschrift voor Sociologie (TvS) en Sociologos. Sinds 1980/81 vormde het Tijdschrift voor Sociologie het uithangbord van de Vlaamse sociologie, publiceerde het originele onderzoeksbijdragen en beschreef en analyseerde ontwikkelingen in de Vlaamse samenleving. In 2013/14 heeft het TvS onder de naam Sociologos en met een vernieuwde redactieploeg een doorstart gemaakt. Sociologos onderging in 2020 andermaal een gedaanteverwisseling, en vervelde in samenwerking met Sociologie tot een nieuw online open access tijdschrift: Tijdschrift Sociologie.

Studies on National Movements

studies on national movements Studies on National Movements (SnM) wants to further the comparative historiography of national movements in Europe and, subsequently, theory formation regarding nationalism. The journal focuses on comparative, transnational and transfer studies, with special attention to non-English language theoretical works and case studies, as well as to heuristic and archival matters. Multidisciplinary in approach, SnM's scope includes history, political science, sociology, geography and cultural studies
SnM provides immediate open access to its contents on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. There are no publication fees and all content is freely available without charge to the user(s) or their instutition.
Disciplines
Nationalism Nationalism Studies History Political Science Sociology European Studies

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur

tijdschrift voor geschiedenis van techniek en industriële cultuur

Online archief: 1983 - 1991

Het Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur werd vanaf 1983 uitgegeven door VIAT, de vriendenvereniging van het toenmalige MIAT, vandaag Industriemuseum. Deze driemaandelijkse publicatie bracht uiteenlopende artikels rond industriële cultuur en de geschiedenis van techniek. In 1992 kreeg het blad een nieuwe titel: Tijdschrift voor Industriële Cultuur (TIC).

Tijdschrift voor industriële cultuur

tijdschrift voor industriële cultuur

Online archief: 1992 - 2013

TIC of Tijdschrift voor Industriële Cultuur verscheen in 1992 als opvolger van het Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur (1983-1991). Het driemaandelijkse blad werd uitgegeven door VIAT, de vriendenvereniging van het toenmalige Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), vandaag Industriemuseum. Elke editie bundelde artikelen rond het bredere technisch en industrieel erfgoed. De laatste editie van TIC verscheen in 2013.

Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen

van mensen en dingen: tijdschrift voor volkscultuur in vlaanderen Online archief: 2003 - 2018

VMD is een tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen. De bijdragen betrachten geen strikt volkskundige inhoud maar bestrijken het gehele register van volkskunde, heemkunde en geschiedenis. VMD is de opvolger van 'Oost-Vlaamse Zanten' dat in 2001 ophield onder die benaming te verschijnen. In december 2018 verscheen het laatste nummer van VMD. De volkskundige publicaties zullen worden voortgezet in de vorm van nieuwsbrief en artikelen op de website van de vereniging.

Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift

vlaams diergeneeskundig tijdschrift

The Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift (ISSN 0303-9021) is a scientific journal that is published bimonthly (six issues per year). It presents mainly clinical topics and addresses itself to two very different readerships: the local Dutch speaking veterinarians in Belgium and the Netherlands, and the international veterinary and biomedical research community. Each issue contains scientific papers either in English, or in Dutch with an English abstract. The journal is covered by Current Contents, Web of Science, and other indexing services.

WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging

wt. tijdschrift over de geschiedenis van de vlaamse beweging

WT (Wetenschappelijke tijdingen) werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewingWT wordt uitgegeven door het ADVN (Antwerpen), het archief & onderzoekscentrum dat het erfgoed van de Vlaamse beweging verzamelt, beheert en toegankelijk maakt. Op inhoudelijk vlak werkt de redactie volkomen autonoom. Zij wordt in haar taak bijgestaan door de internationale adviesraad en de bureauredactie.