Volume 14 • Issue 1 • 2023

DOI: https://doi.org/10.21825/renm.issue.25607

Editoriaal


Een nieuwe (door)start

Een nieuwe (door)start

Maarten Loopmans and Eva Wolf

2023-09-15 Volume 14 • Issue 1 • 2023 • 1–2

Artikel


Corona als (gemiste) kans

Corona als (gemiste) kans

David Evers and Guus de Hollander

2023-09-15 Volume 14 • Issue 1 • 2023 • 3–13

Verplaatsingspatronen voor, tijdens en na de covidcrisis: welke kansen zijn er (niet) gegrepen?

Verplaatsingspatronen voor, tijdens en na de covidcrisis: welke kansen zijn er (niet) gegrepen?

Eva Van Eenoo

2023-09-15 Volume 14 • Issue 1 • 2023 • 14–24

Good Living in Brussel Post Pandemic

Good Living in Brussel Post Pandemic

Constance Uyttebroeck and Caroline Newton

2023-09-15 Volume 14 • Issue 1 • 2023 • 25–43

Analyse van woonproblematieken in stadsgewesten: een actor relationele benadering voor de cases Kortrijk en Gent.

Analyse van woonproblematieken in stadsgewesten: een actor relationele benadering voor de cases Kortrijk en Gent.

Isabelle Loris and Ann Pisman

2023-09-15 Volume 14 • Issue 1 • 2023 • 44–63

Boekbespreking


Van het oostelijk front geen nieuws

Van het oostelijk front geen nieuws

Luuk Boelens

2023-09-15 Volume 14 • Issue 1 • 2023 • 64–74

Blikopener


De gewetenschapper

De gewetenschapper

Filip Canfyn

2023-09-15 Volume 14 • Issue 1 • 2023 • 75–76