Artikels

Een Gentse waterzooi. De geschiedenis van het dempen en overwelven van de waterlopen in Gent ( 1866-1914 ). Casus: het dempen van de Rietgracht.

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: De Clercq, L. (2005) “Een Gentse waterzooi. De geschiedenis van het dempen en overwelven van de waterlopen in Gent ( 1866-1914 ). Casus: het dempen van de Rietgracht.”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 59(01). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v59i01.416