Artikels

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1988- 1989.

Authors: ,

Abstract

Keywords:

How to Cite: De Herdt, R. & Vannieuwenhuyse, J. (1989) “Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1988- 1989.”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 43(0). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v1i0.588