Een modelschool voor de stad: De bouwgeschiedenis van het de Kerchove-instituut (1879-1882) Deel 2. Het verloop van de werken en situering van het gebouwentype in het Gentse scholenpatrimonium

Author
  • Jan Steeman

Abstract

In de vorige aflevering zagen we hoe onder impuls van o.a. burgemeester Charles de Kerchove een lagere hoofdschool voor juffrouwen werd opgericht. De school, aanvankelijk gevestigd aan het Sint-Michielsplein, werd al snel te klein, waardoor de stad op zoek moest naar uitbreiding. In volle schoolstrijd ontwierp de stadsarchitect Charles Van Rysselberghe een school naar het voorbeeld van de Brusselse Modelschool. In deze bijdrage staan we kort stil bij het verloop van de werken, de (infra)structuur van de school en haar uitzonderlijke plaats in het Gentse scholenpatrimonium.

How to Cite:

Steeman, J., (2022) “Een modelschool voor de stad: De bouwgeschiedenis van het de Kerchove-instituut (1879-1882) Deel 2. Het verloop van de werken en situering van het gebouwentype in het Gentse scholenpatrimonium”, Ghendtsche Tydinghen 51(2), 82–95. doi: https://doi.org/10.21825/gt.90302

Downloads:
Download PDF
View PDF

306 Views

30 Downloads

Published on
06 Jun 2022
License