Het Vigiliuscollege of ‘College van Gent in Leuven. Oprichting en beginjaren (1569-1601)

Author
  • Marc Hanson

Abstract

Tijdens de laatste jaren van zijn leven overwoog Viglius van Aytta, de tweede proost van het prestigieuze Gentse Sint-Baafskapittel, de stichting van een universitair college voor bursalen in Gent of Leuven. Voor Gent kwamen oud-koralen van de Gentse kathedraal, die ernstig overwogen om later priester te worden, in aanmerking voor een beurs van het Col lege. Na lang aarzelen hakte Viglius de knoop door en hij koos in 1566 voor Leuven als vestigingsplaats. Ondanks zware tegenslag in de beginperiode werd het ‘College van Gent’ een succes. Veel latere hoge geestelijken van het bisdom Gent behaalden in Leuven een universitaire titel en verbleven tijdens hun studiejaren in het Vigliuscollege.

How to Cite:

Hanson, M., (2022) “Het Vigiliuscollege of ‘College van Gent in Leuven. Oprichting en beginjaren (1569-1601)”, Ghendtsche Tydinghen 51(2), 117–126. doi: https://doi.org/10.21825/gt.90306

Downloads:
Download PDF
View PDF

300 Views

36 Downloads

Published on
06 Jun 2022
License