Zusters van Sint Vincentius A Paulo, bekend als ‘de vliegeniers’ in de Gentse volkswijk Brugse Poort

Author
  • Emilienne Derdyn

Abstract

Een korte beschrijving wordt gegeven van de realisaties van een nu uit Gent verdwenen kloosterorde: de ‘dochters van liefde van Sint-Vin cen tius a Paulo’. Dat was de officiële naam, maar de leden waren beter ge kend onder de volksnamen afgeleid van religieuze kledij: de ‘vliegeniers’, ‘vliegende nonnen’ of ‘grijze zusters’. De religieuzen engageerden zich in het onderwijs en de ziekenzorg, vooral van de armeren. Enkele van hun vestigingen in de Brugsepoortwijk behielden een sociale functie en zijn nog herkenbaar in het straatbeeld. In deze bijdrage wordt speciaal aandacht besteed aan wat aan hen herinnert in de Kiekenstraat bij de Bevrijdingslaan en tussen de Reinaartstraat (Pierkespark) en Haspel straat, achter de Sint-Jan Baptistkerk.

How to Cite:

Derdyn, E., (2022) “Zusters van Sint Vincentius A Paulo, bekend als ‘de vliegeniers’ in de Gentse volkswijk Brugse Poort”, Ghendtsche Tydinghen 51(2), 133–141. doi: https://doi.org/10.21825/gt.90308

Downloads:
Download PDF
View PDF

288 Views

32 Downloads

Published on
06 Jun 2022
License