Volume 12 • Nummer 2 • 1995

Articles


Op zoek naar de volheid van de tijd. De idee van de eindtijd in onze cultuur.

Raoul Bauer

1995-03-06 Volume 12 • Issue 2 • 1995

Het godsvertrouwen van Abraham. Enkele kanttekingen bij een analyse van Sören Kierkegaard

Koos Verhoof

1995-03-06 Volume 12 • Issue 2 • 1995

Kritische bibliografieën


Immanuel Kant en de wetenschap

Guy Van Kerckhoven

1995-03-06 Volume 12 • Issue 2 • 1995

De late Foucault

Rob Devos

1995-03-06 Volume 12 • Issue 2 • 1995

Recensies


Historiciteit

Peter Krug

1995-03-06 Volume 12 • Issue 2 • 1995

Hoe God en de dingen veranderen

Sabine Alexander

1995-03-06 Volume 12 • Issue 2 • 1995

Markteconomie versus ethiek: rationaliteit versus redelijkheid

Joost Germis

1995-03-06 Volume 12 • Issue 2 • 1995

Filosofische gesprekken

Jacques De Visscher

1995-03-06 Volume 12 • Issue 2 • 1995