About this Journal

De Uil van Minerva is een Nederlandstalig tijdschrift voor geschiedenis en wijsbegeerte van de cultuur. Het verschijnt vier keer per jaar en heeft tot doel om de lezer te informeren over wat in de Lage Landen aan filosofie leeft. Daartoe publiceert het artikelen, actuele en bibliografische essays en recensies over actuele en historische tendensen in samenleving. Dit gebeurt met een bijzondere aandacht voor Nederlandstalige uitgaven. Het tijdschrift mikt dus niet op de gespecialiseerde lezer. Daarom waakt de redactie over de toegankelijkheid van de teksten. Een dubbelblinde beoordeling door deskundigen garandeert de kwaliteit van de bijdragen waardoor het tijdschrift opgenomen is in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW).

Volume 35 • Nummer 4 • 2023

Voorwoord


Henk Vandaele

2023-07-05 Volume 35 • Issue 4 • 2023 • 263-264

Actueel essay


Dirk Holemans

2023-07-05 Volume 35 • Issue 4 • 2023 • 271-276

Volkmar Mülheis

2023-07-05 Volume 35 • Issue 4 • 2023 • 265-270

Judith Wambacq

2023-07-05 Volume 35 • Issue 4 • 2023 • 277-282

Vincent Blok

2023-07-05 Volume 35 • Issue 4 • 2023 • 283-289

Articles


Massimiliano Simons

2023-07-05 Volume 35 • Issue 4 • 2023 • 290-305

Arnold Burms

2023-07-05 Volume 35 • Issue 4 • 2023 • 306-315

Interviews


Arnold Burms and Massimiliano Simons

2023-07-05 Volume 35 • Issue 4 • 2023 • 316-326

Recensies


Rob Devos

2023-07-05 Volume 35 • Issue 4 • 2023 • 327-329

Erik Meganck

2023-07-05 Volume 35 • Issue 4 • 2023 • 329-331

Massimiliano Simons

2023-07-05 Volume 35 • Issue 4 • 2023 • 331-333

Erik Meganck

2023-07-05 Volume 35 • Issue 4 • 2023 • 334