About this Journal

De Uil van Minerva is een Nederlandstalig tijdschrift voor geschiedenis en wijsbegeerte van de cultuur. Het verschijnt vier keer per jaar en heeft tot doel om de lezer te informeren over wat in de Lage Landen aan filosofie leeft. Daartoe publiceert het artikelen, actuele en bibliografische essays en recensies over actuele en historische tendensen in samenleving. Dit gebeurt met een bijzondere aandacht voor Nederlandstalige uitgaven. Het tijdschrift mikt dus niet op de gespecialiseerde lezer. Daarom waakt de redactie over de toegankelijkheid van de teksten. Een dubbelblinde beoordeling door deskundigen garandeert de kwaliteit van de bijdragen waardoor het tijdschrift opgenomen is in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW).

Volume 36 • Nummer 2 • 2023

Voorwoord


Levi Haeck

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 95-105

Articles


Kobe Keymeulen

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 137-166

Dries Josten

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 167-184

Constance De Meulder

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 185-198

Esteban Van Volcem

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 199-223

Actueel essay


Sigrid Wallaert

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 106-111

Egon Vlerick

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 112-119

Victor Debeerst

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 120-128

Bibliografisch essay


Alexandra Van Laeken

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 129-136

Recensies


Massimiliano Simons

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 224-226

Massimiliano Simons

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 226-228