About this Journal

De Uil van Minerva is een Nederlandstalig tijdschrift voor geschiedenis en wijsbegeerte van de cultuur. Het verschijnt vier keer per jaar en heeft tot doel om de lezer te informeren over wat in de Lage Landen aan filosofie leeft. Daartoe publiceert het artikelen, actuele en bibliografische essays en recensies over actuele en historische tendensen in samenleving. Dit gebeurt met een bijzondere aandacht voor Nederlandstalige uitgaven. Het tijdschrift mikt dus niet op de gespecialiseerde lezer. Daarom waakt de redactie over de toegankelijkheid van de teksten. Een dubbelblinde beoordeling door deskundigen garandeert de kwaliteit van de bijdragen waardoor het tijdschrift opgenomen is in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW).

Volume 35 • Nummer 2 • 2022

Voorwoord


Voorwoord

Henk Vandaele

2022-06-28 Volume 35 • Issue 2 • 2022

Articles


IDENTITEIT EN STAATSBURGERSCHAP. EEN UITDAGING VOOR EUROPA

Donald Loose

2022-11-22 Volume 35 • Issue 2 • 2022

Actueel essay


FILOSOFIE IN RUSLAND

Ekaterina Shashlova and Jonas Van Brabant

2022-06-28 Volume 35 • Issue 2 • 2022

LEVEN ZONDER GROND

Natalia Artemenko and Jonas Van Brabant

2022-06-28 Volume 35 • Issue 2 • 2022

AGRESSIE REGRESSIE: OVER HET HARDNEKKIGE ANACHRONISME VAN POETINS DROOM- EN ANGSTBEELDEN

Georgios Tsagdis and Bart Buseyne

2022-06-28 Volume 35 • Issue 2 • 2022

OEKRAÏNES GESEL

Paul Willemarck

2022-06-28 Volume 35 • Issue 2 • 2022

OM DE SOEVEREINE INSTELLING TE ONTSTELLEN

Mathilde Girard, Frédéric Neyrat and Bart Buseyne

2022-06-28 Volume 35 • Issue 2 • 2022

Bibliografisch essay


DE ACTUALITEIT VAN MAINE DE BIRAN

Jonas Van Brabant

2022-06-28 Volume 35 • Issue 2 • 2022

DE FILOSOFIE VAN HET VERSCHIL ALS MISSIE. OVER MICHEL DE CERTEAU, DE VREEMDELING

Marc De Kesel

2022-06-28 Volume 35 • Issue 2 • 2022

Recensies


OVER HET KOLONIALISME (AIME CESAIRE)

Rob Devos

2022-11-22 Volume 35 • Issue 2 • 2022

WAT WE TOEN AL WISTEN. DE VERGETEN GROENE GESCHIEDENIS VAN 1972 (GEERT BUELENS)

Luc Vanneste

2022-11-22 Volume 35 • Issue 2 • 2022

GEDEELDE ANGSTEN. KLEINE SOCIOLOGIE VAN MAATSCHAPPELIJKE ONZEKERHEID (RUDI LAERMANS)

Rob Devos

2022-11-22 Volume 35 • Issue 2 • 2022

THEORIE VAN DE RELIGIE (GEORGES BATAILLE) & THEORIE VAN DE RELIGIE. TOELICHTING EN COMMENTAAR BIJ EEN A-THEOLOGIE (MARC BEKAERT)

Lieven De Maeyer

2022-11-22 Volume 35 • Issue 2 • 2022

WALTER BENJAMIN. IN HET TEKEN VAN SATURNUS (HANNAH ARENDT/SUSAN SONTAG)

Dorine Vergote

2022-11-22 Volume 35 • Issue 2 • 2022

IN SEARCH OF RADICAL THEOLOGY. EXPOSITIONS, EXPLORATIONS, EXHORTATIONS

Erik Meganck

2022-11-22 Volume 35 • Issue 2 • 2022

THE RIGHT TO SEX (AMIA SRINIVASAN)

Sigrid Wallaert

2022-11-22 Volume 35 • Issue 2 • 2022

In Memoriam


RAOUL BAUER (1944-2022) – HISTORICUS ÉN LERAAR. EEN IN MEMORIAM

Jacques DE VISSCHER

2022-11-22 Volume 35 • Issue 2 • 2022