About this Journal

De Uil van Minerva is een Nederlandstalig tijdschrift voor geschiedenis en wijsbegeerte van de cultuur. Het verschijnt vier keer per jaar en heeft tot doel om de lezer te informeren over wat in de Lage Landen aan filosofie leeft. Daartoe publiceert het artikelen, actuele en bibliografische essays en recensies over actuele en historische tendensen in samenleving. Dit gebeurt met een bijzondere aandacht voor Nederlandstalige uitgaven. Het tijdschrift mikt dus niet op de gespecialiseerde lezer. Daarom waakt de redactie over de toegankelijkheid van de teksten. Een dubbelblinde beoordeling door deskundigen garandeert de kwaliteit van de bijdragen waardoor het tijdschrift opgenomen is in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW).

Volume 35 • Nummer 3 • 2023

Voorwoord


Voorwoord

Henk Vandaele

2023-03-28 Volume 35 • Issue 3 • 2023 • 189-190

Essays


Stadhouden

Marc De Kesel

2023-03-28 Volume 35 • Issue 3 • 2023 • 191-198

Reële presentatie als muzikaal proza bij George Steiner

Thibault Coigniez

2023-03-28 Volume 35 • Issue 3 • 2023

Bibliografisch essay


Handelen in vrijheid - waartoe?

Jacques DE VISSCHER

2023-03-28 Volume 35 • Issue 3 • 2023 • 208-213

Articles


Over de collectieve en morele dimensies van de individuele vrije meningsuiting. Een Milliaanse benadering

François Levrau

2023-03-28 Volume 35 • Issue 3 • 2023 • 214-235

Het metafysische project van het westerse denken. Rudolf Boehms kritiek der grondslagen van onze tijd

Willy Coolsaet

2023-03-28 Volume 35 • Issue 3 • 2023 • 236-244

Recensies


Als in een honderdvoudige spiegel. Nietzsche perspectivische schrijven

Philippe Lepers

2023-03-28 Volume 35 • Issue 3 • 2023 • 245-248

Democratie op wankele bodem. Over de politiek en het politieke

Rob Devos

2023-03-28 Volume 35 • Issue 3 • 2023 • 248-252

Rondom Cornelis Verhoeven. Ruimte voor vertraging in filosofie en onderwijspraktijk

Jacques DE VISSCHER

2023-03-28 Volume 35 • Issue 3 • 2023 • 253-255

Eenling zijn. Een filosofische benadering

Rob Devos

2023-03-28 Volume 35 • Issue 3 • 2023 • 255-257

Liefde en revolutie

Sigrid Wallaert

2023-03-28 Volume 35 • Issue 3 • 2023 • 257-259