About this Journal

De Uil van Minerva is een Nederlandstalig tijdschrift voor geschiedenis en wijsbegeerte van de cultuur. Het verschijnt vier keer per jaar en heeft tot doel om de lezer te informeren over wat in de Lage Landen aan filosofie leeft. Daartoe publiceert het artikelen, actuele en bibliografische essays en recensies over actuele en historische tendensen in samenleving. Dit gebeurt met een bijzondere aandacht voor Nederlandstalige uitgaven. Het tijdschrift mikt dus niet op de gespecialiseerde lezer. Daarom waakt de redactie over de toegankelijkheid van de teksten. Een dubbelblinde beoordeling door deskundigen garandeert de kwaliteit van de bijdragen waardoor het tijdschrift opgenomen is in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW).

Volume 34 • Issue 4 • 2021

Voorwoord


VOORWOORD

Henk Vandaele

2022-04-26 Volume 34 • Issue 4 • 2021

Actueel essay


DEZE OORLOG IS EEN OORLOG VAN RELIGIES

Simone Weil

2022-04-26 Volume 34 • Issue 4 • 2021

EEN GLOEIEND STUK STEENKOOL

Marc De Kesel

2022-04-26 Volume 34 • Issue 4 • 2021

EEN OORLOG TEGEN HET RELIGIEUZE

Jacques DE VISSCHER

2022-04-26 Volume 34 • Issue 4 • 2021

Bibliografisch essay


DE ZIEL IN EER HERSTELLEN ?

Ann Van Sevenant

2022-04-26 Volume 34 • Issue 4 • 2021

Articles


HET ABDERITISME: EEN VERGETEN ANALYSE VAN KANT

Peter Praet

2022-04-26 Volume 34 • Issue 4 • 2021

DE POËTISCHE PRODUCTIE VAN KWETSBARE OUDEREN

Hans-Georg Eilenberger

2022-04-26 Volume 34 • Issue 4 • 2021

Recensies


ERNST WOLFF, MONGAMELI MABONA. HIS LIFE AND WORK

Frank Judo

2022-04-26 Volume 34 • Issue 4 • 2021

TOM DE METTE, WILLEM ELIAS EN JEAN PIERRE VANHEE (RED.), ECCE PHILOSOPHUS. LEVEN EN WERK VAN LEOPOLD FLAM

Sophia De Wolf

2022-04-26 Volume 34 • Issue 4 • 2021

MARCUS DU SAUTOY, DE CODE VAN CREATIVITEIT : HOE AI LEERT SCHRIJVEN, SCHILDEREN EN DENKEN

Massimiliano Simons

2022-04-26 Volume 34 • Issue 4 • 2021

SYLVIA WENMACKERS, WETENSCHAP

Massimiliano Simons

2022-04-26 Volume 34 • Issue 4 • 2021

GERT-JAN VAN DER HEIDEN, THE VOICE OF MISERY. A CONTINENTAL PHILOSOPHY OF TESTIMONY

Erik Meganck

2022-04-26 Volume 34 • Issue 4 • 2021

KOO VAN DER WAL, FILOSOFIE EN SPIRITUALITEIT. LEVEN EN DENKEN VANUIT EEN IDEËLE INSPIRATIE

Jacques DE VISSCHER

2022-04-26 Volume 34 • Issue 4 • 2021

WIM JURG, ONDER DEZELFDE STERREN. DE LAATSTE HEIDENSE SENATOR EN ZIJN CHRISTELIJKE VRIENDEN

Erik Meganck

2022-04-26 Volume 34 • Issue 4 • 2021

In Memoriam


JAN GERMIS (1941-2021)

Jacques DE VISSCHER

2022-04-26 Volume 34 • Issue 4 • 2021