About this Journal

De Uil van Minerva is een Nederlandstalig tijdschrift voor geschiedenis en wijsbegeerte van de cultuur. Het verschijnt vier keer per jaar en heeft tot doel om de lezer te informeren over wat in de Lage Landen aan filosofie leeft. Daartoe publiceert het artikelen, actuele en bibliografische essays en recensies over actuele en historische tendensen in samenleving. Dit gebeurt met een bijzondere aandacht voor Nederlandstalige uitgaven. Het tijdschrift mikt dus niet op de gespecialiseerde lezer. Daarom waakt de redactie over de toegankelijkheid van de teksten. Een dubbelblinde beoordeling door deskundigen garandeert de kwaliteit van de bijdragen waardoor het tijdschrift opgenomen is in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW).

Volume 36 • Nummer 2 • 2023

Voorwoord


Voorwoord

Levi Haeck

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 95-105

Articles


Enlightenment how?

Kobe Keymeulen

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 137-166

Wie wil er weten?

Dries Josten

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 167-184

Het genot van het grote gelijk

Constance De Meulder

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 185-198

Complotdenken: van epistemologisch tekort naar ontologische impasse

Esteban Van Volcem

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 199-223

Actueel essay


Durf te geloven

Sigrid Wallaert

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 106-111

Alle spanning naar de marge en het spinnenweb zijgt in elkaar

Egon Vlerick

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 112-119

De complotdenker en de ideologische orde

Victor Debeerst

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 120-128

Bibliografisch essay


Enthousiasme voorbij fanatisme

Alexandra Van Laeken

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 129-136

Recensies


De grote weigering

Massimiliano Simons

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 224-226

Fuck de media, red de pers

Massimiliano Simons

2023-06-01 Volume 36 • Issue 2 • 2023 • 226-228