Volume 28 • Nummer 3 • 2015

Articles


Een nieuwe retoriek voor een nieuwe politiek. Politieke welsprekendheid in het late humanisme.

Erik De Bom Toon van Houdt

2015-08-06 Volume 28 • Issue 3 • 2015

Slavoj Žižek en het liberaal multiculturalisme. Over de effecten van verdringing, erosie en misdiagnose.

François Levrau

2015-08-06 Volume 28 • Issue 3 • 2015

Kritische bibliografieën


Logica van de creatie van theorieën.

Martine Lejeune

2015-08-06 Volume 28 • Issue 3 • 2015

‘En toch, in weerwil van nood en smart, in deze ontheemding gebeurt niet niets’.

Jacques Devisscher

2015-08-06 Volume 28 • Issue 3 • 2015

Recensies


Jean-François Lyotard, Waarom filosoferen?

Rob Devos

2015-08-06 Volume 28 • Issue 3 • 2015

Martha Nussbaum, Politieke emoties. Waarom een rechtvaardige samenleving niet zonder liefde kan.

Katrien Schaubroeck

2015-08-06 Volume 28 • Issue 3 • 2015

Ton Lemaire, Mettertijd. Dertig miniaturen.

Jacques Devisscher

2015-08-06 Volume 28 • Issue 3 • 2015

Willy Coolsaet, Nietzsche over de wil tot macht. Foucault in zijn spoor.

Philippe Lepers

2015-08-06 Volume 28 • Issue 3 • 2015

Steve Sem-Sandberg, De kinderen van Spiegelgrund.

Rob Devos

2015-08-06 Volume 28 • Issue 3 • 2015

Jean-Luc Nancy & Daniel Tyradellis, Wat doet ons denken.

Evelien Van Beeck

2015-08-06 Volume 28 • Issue 3 • 2015

Paul De Hert, Rousseau. De wandelende paradox.

Evelien Van Beeck

2015-08-06 Volume 28 • Issue 3 • 2015

Martijn Meijer, Moeilijk te geloven dat ik echt besta. Over het verlangen naar zelfkennis.

Evelien Van Beeck

2015-08-06 Volume 28 • Issue 3 • 2015