Volume 17 • Nummer 1 • 2000

Articles


Augustinus' "belijdenissen" en de autobiografie

Hans Van Stralen

2000-02-14 Volume 17 • Issue 1 • 2000

Science wars: Cultuur, wetenschap en feitelijke representatie

Ernest Mathijs

2000-02-14 Volume 17 • Issue 1 • 2000

Rechtspositivisme en democratie in de zuivere rechtsleer van Hans Kelsen

Rob Devos

2000-02-14 Volume 17 • Issue 1 • 2000

Kritische bibliografieën


Over de relatie van waarheid tot singulariteit

Maurice Weyembergh

2000-02-14 Volume 17 • Issue 1 • 2000