Volume 9 • Nummer 1-2 • 2011

Articles


Synchronische en diachronische geschiedenis: een inleidend artikel

Barbara Vos

2011-04-12 Volume 9 • Issue 1-2 • 2011

Zielhonden en hun bedrijf in Gent en Oost-Vlaanderen: lotelingen, remplaçanten en hun tussenpersonen

André Verbeke, Luc Devriese and Adrien Brysse

2011-04-12 Volume 9 • Issue 1-2 • 2011

Uit de Volksgeneeskunde: een boekje uit de 18de eeuw met de behandeling van allerhande kwalen door middel van wijnsteenzouten of tartaren

Jan Bouckaert

2011-04-12 Volume 9 • Issue 1-2 • 2011

Kriegsgefangener Nummer 35.888

Roger Buyle

2011-04-12 Volume 9 • Issue 1-2 • 2011

Amateurisme versus professionalisme in de sport: de Olympische Beweging (1960-2008)

Thibaut Maes

2011-04-12 Volume 9 • Issue 1-2 • 2011

Tradities overleven onopgemerkt. Feesten en markten. Bedevaarten van toen - muziekfestivals van nu.

Luc Devriese

2011-04-12 Volume 9 • Issue 1-2 • 2011

Oorlogsgruwel in de frontpoëzie. Daan Boens: de Verrijzenis (1920)

Carmen Perdu

2011-04-12 Volume 9 • Issue 1-2 • 2011

Catheline Lorteau

Luc van den Briele

2011-04-12 Volume 9 • Issue 1-2 • 2011

De Gentse Kant

Maurits Broeckhove

2011-04-12 Volume 9 • Issue 1-2 • 2011

Inhoudstafel


Inhoud 9(2011)1-2

VMD KBOV

2011-04-12 Volume 9 • Issue 1-2 • 2011