Submissions

Op deze pagina kan u een artikel indienen. U vindt hieronder alle informatie die je hiervoor nodig hebt. Bekijk onderstaande auteursrichtlijnen en zorg dat je artikel aan alle vormvereisten van het tijdschrift beantwoordt voor je het inzendt. Maak vervolgens een account aan (of log in als u al een account hebt) om te kunnen indienen.


About

Ruimte en Maatschappij (ReM) is het enige Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschrift binnen de ruimtelijke wetenschappen. Het biedt een podium aan bijdragen vanuit verschillende disciplines, zoals de geografie, planologie, stedenbouwkunde, antropologie, sociologie en de (ruimtelijke) economie. Als Diamond Open Access tijdschrift wil ReM de dialoog tussen wetenschap en praktijk voeden.


Focus and Scope

R&M is een Vlaams-Nederlands tijdschrift. Dit betekent dat de auteurs bij het schrijven rekening moeten houden met het gegeven dat de lezer niet volledig op de hoogte is van de beleidspraktijk (en het jargon) in zijn land. Het tijdschrift publiceert zowel wetenschappelijke artikelen als bijdragen die gericht zijn op de (beleids)praktijk. Daarnaast bieden we ook ruimte aan boekbesprekingen en de rubriek 'Blikopener' waarin prikkelende ideeën kunnen worden toegelicht. 

Artikelen hebben tussen de 5.000 en 7.000 woorden; teksten voor de rubrieken Blikopener en  Beleid en Praktijk zijn maximaal 3.000 woorden lang. Boekbesprekingen bedragen niet meer dan 1500 woorden.  Bijdragen kunnen enkel via de website worden ingediend. De redactie is ook geïnteresseerd in voorstellen voor katernen en themanummers. Neem daarvoor vooraf contact op met de hoofdredacteurs. Alle artikelen, behalve boekbesprekingen en blikopener,  worden dubbelblind door twee referenten beoordeeld. R&M werkt met een creative commons licentie: CC by 4.0.


Submission Checklist

  • De inzending is niet eerder gepubliceerd, en is ook niet voor een ander tijdschrift ter overweging ingediend (of er is hierover een toelichting gegeven bij de inzending).
  • Het indieningsbestand is in OpenOffice-, Microsoft Word- of RTF-documentbestandsindeling.
  • Grafieken en tabellen en figuren dienen in de tekst opgenomen te worden (tabellen eveneens afzonderlijk in MS Excel) en moeten kunnen bewerkt worden. 
  • Waar beschikbaar zijn URL's voor de referenties verstrekt.
  • De tekst voldoet aan de stilistische en bibliografische vereisten zoals uiteengezet in de Auteursrichtlijnen.Peer Review

Alle artikelen, behalve boekbesprekingen en blikopener,  worden dubbelblind door twee referenten beoordeeld. 


Licences

Ruimte & Maatschappij allows the following licences for submission:

  • CC BY 4.0
    Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.


Publication Fees

R&M is een diamond open access tijdschrift. We vragen geen financiële bijdrage van auteurs, noch van lezers. We rekenen op een brede gemeenschap aan vrijwillige redacteurs en referenten om dit mogelijk te maken.


Publication Cycle

Dit tijdschrift publiceert continu, doorheen het jaar. 4 keer per jaar worden de artikels in een nummer gebundeld.


Sections

Section or article type

Public Submissions

Peer Reviewed

Indexed

Artikel

Editoriaal

Boekbespreking

Blikopener