Over Ruimte en Maatschappij

Ruimte en Maatschappij (ReM) is het enige Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschrift binnen de ruimtelijke wetenschappen. Het biedt een podium aan bijdragen vanuit verschillende disciplines, zoals de geografie, planologie, stedenbouwkunde, antropologie, sociologie en de (ruimtelijke) economie. Als Diamond Open Access tijdschrift wil ReM de dialoog tussen wetenschap en praktijk voeden.

Volume 14 • Issue 1 • 2023

DOI: https://doi.org/10.21825/renm.issue.25607

Editoriaal


Een nieuwe (door)start

Een nieuwe (door)start

Maarten Loopmans and Eva Wolf

2023-09-15 Volume 14 • Issue 1 • 2023 • 1–2

Artikel


Corona als (gemiste) kans

Corona als (gemiste) kans

David Evers and Guus de Hollander

2023-09-15 Volume 14 • Issue 1 • 2023 • 3–13

Verplaatsingspatronen voor, tijdens en na de covidcrisis: welke kansen zijn er (niet) gegrepen?

Verplaatsingspatronen voor, tijdens en na de covidcrisis: welke kansen zijn er (niet) gegrepen?

Eva Van Eenoo

2023-09-15 Volume 14 • Issue 1 • 2023 • 14–24

Good Living in Brussel Post Pandemic

Good Living in Brussel Post Pandemic

Constance Uyttebroeck and Caroline Newton

2023-09-15 Volume 14 • Issue 1 • 2023 • 25–43

Analyse van woonproblematieken in stadsgewesten: een actor relationele benadering voor de cases Kortrijk en Gent.

Analyse van woonproblematieken in stadsgewesten: een actor relationele benadering voor de cases Kortrijk en Gent.

Isabelle Loris and Ann Pisman

2023-09-15 Volume 14 • Issue 1 • 2023 • 44–63

Boekbespreking


Van het oostelijk front geen nieuws

Van het oostelijk front geen nieuws

Luuk Boelens

2023-09-15 Volume 14 • Issue 1 • 2023 • 64–74

Blikopener


De gewetenschapper

De gewetenschapper

Filip Canfyn

2023-09-15 Volume 14 • Issue 1 • 2023 • 75–76