Artikels

Cisterciënzerdomeinen ten noorden van Gent: Over hun ontstaan in de 13de eeuw, hun lokalisatie, hun bestaan en hun sociaaleconomische betekenis voor de Gentse agglomeratie

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Laleman, M. (2019) “Cisterciënzerdomeinen ten noorden van Gent: Over hun ontstaan in de 13de eeuw, hun lokalisatie, hun bestaan en hun sociaaleconomische betekenis voor de Gentse agglomeratie”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 71(0). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v71i0.11471