Bijdragen

Bisschop Walter van Marvis en de eerste Minderbroederskloosters in het bisdom Doornik

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Declerck, P. (1958) “Bisschop Walter van Marvis en de eerste Minderbroederskloosters in het bisdom Doornik”, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis. 95(1-2). doi: https://doi.org/10.21825/hvgg.v95i1-2.4193