Bijdragen & Bronnen

Twee (bijna) vergeten boeken over de geschiedenis van de Vlaamse beweging

Author
  • Armand Van Nimmen

Abstract

In deze bijdrage worden twee bijna vergeten publicaties over de Vlaamse beweging voorgesteld en ontleed; ze dateren beide uit de jaren dertig en werden geschreven door buitenlanders. Het eerste boek – A history of the Flemish movement in Belgium (1930) – is het proefschrift van Shepard B. Clough, een Amerikaans historicus; het  tweede – Die flämische Frage (1938) – is het werk van Hans Felix Zeck, een Duits socioloog/econoom en een overtuigd nazi.
Dit artikel stelt de twee auteurs voor, beschrijft de context waarin de boeken verschenen, en ontleedt in het kort hun inhoud. Daarna wordt de receptie van de boeken beschreven, en ten slotte wordt aandacht besteed aan de verdere levensloop van de auteurs en hun voornaamste mentors en sympathisanten.

In een zekere zin is elk van de twee boeken tevens een voorbeeld van twee destijds relatief nieuwe disciplines: het eerste als studie van een nationalistische beweging, het tweede als geopolitieke analyse. Het eerste heeft als wetenschappelijk werk “de tand des tijds” overleeft, het andere blijft, ondanks zijn informatief karakter, de getuige van een duistere periode.
________

Two (almost) forgotten books about the history of the Flemish movement
This contribution presents and analyses two almost forgotten publications about the Flemish movement; they both date from the nineteen thirties and were written by foreigners. The first book– A history of the Flemish movement in Belgium (1930) – was the dissertation of Shepard B. Clough, an American historian; the second– Die flämische Frage (1938) – was written by Hans Felix Zeck, a German sociologist/economist and confirmed nazi.
This article presents both the authors, describes the context in which the books were published and briefly analyses their content. Subsequently the reception of the books is described and finally the further course of the life of the authors and their principle mentors and sympathizers is discussed.
To some extent each of the books also exemplifies disciplines that were relatively new in those times: the first a study of a nationalist movement, the second a geopolitical analysis. The first book has stood the test of time as a scientific work, whereas the second book in spite of its informative nature continues to testify to a sinister period.

How to Cite:

Van Nimmen, A., (2014) “Twee (bijna) vergeten boeken over de geschiedenis van de Vlaamse beweging”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 73(2), 152-174. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v73i2.12163

Downloads:
Download PDF
View PDF

453 Views

145 Downloads

Published on
19 Jun 2014
Peer Reviewed
License