Articles

De verkiezing van Gustaaf Borginon tot volksvertegenwoordiger in 1912 in het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde: een overwinning van de flaminganten

Author
  • Luc Vandeweyer

Abstract

Geschiedschrijving heeft bronnen nodig. Als die ontbreken is het vaak moeilijk om de precieze rol en verwezenlijkingen van boegbeelden te reconstrueren en naar waarde te schatten. Van de vooraanstaande arts en katholieke politicus Gustaaf Borginon is geen persoonlijk archief overgeleverd en hij komt amper voor in de nalatenschap van anderen. Maar zelfs met fragmentarische gegevens is het mogelijk om via hem meer inzicht te verwerven in de Vlaamse beweging. Daarbij viel een culminatiepunt tijdens de heftige verkiezingsstrijd van 1912. Die biedt meer inzicht in de rol van de flaminganten en van hun vijanden binnnen de toenmalige katholieke partijorganisatie, meer bepaald in het arrondissement Brussel. Hij won de zetel dankzij zijn naamstemmen en maakte zijn reputatie nadien waar in de Kamer van Volksvertegenwoordigers waar hij behoorde tot de groep vertrouwelingen rond Frans Van Cauwelaert. De Duitse invasie plaatste hem op non-actief en daarna was zijn gevorderde leeftijd een obstakel. Gustaaf Borginon's election as representative in the district Brussels-Halle-Vilvoorde in 1912: a victory for the flamingants? Historiography needs sources. In the absence of such sources, it is often difficult to reconstruct and value the precise role and achievements of figureheads. There are no personal records of the eminent doctor and Catholic politician Gustaaf Borginon, and he is hardly mentioned in the estates of others. But even with fragmentary data, it is possible to gain more insight into the Flemish movement through him. A culminating point was reached during the fierce election campaign of 1912. This provides more insight into the role of the Flemish people and their enemies within the Catholic party organisation of the time, more specifically in the district of Brussels. He won the seat thanks to his nominal votes and afterwards he lived up to his reputation in the Chamber of Representatives, where he belonged to the group of confidants around Frans Van Cauwelaert. The German invasion put him on suspension and after the war his advanced age was an obstacle.

How to Cite:

Vandeweyer, L., (2022) “De verkiezing van Gustaaf Borginon tot volksvertegenwoordiger in 1912 in het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde: een overwinning van de flaminganten”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 81(1), 5-35. doi: https://doi.org/10.21825/wt.85101

Downloads:
Download PDF
View PDF

560 Views

53 Downloads

Published on
01 Apr 2022
Peer Reviewed