In practice

Beschikbare voederconversie- en groeiresultaten via de testwerking-tool van ILVO voor de varkenshouderij

Authors
  • A. Van den Broeke
  • S. De Smet

How to Cite:

Van den Broeke, A. & De Smet, S., (2019) “Beschikbare voederconversie- en groeiresultaten via de testwerking-tool van ILVO voor de varkenshouderij”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 88(4), 241. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.v88i4.16015

Downloads:
Download PDF
View PDF

1105 Views

131 Downloads

Published on
29 Aug 2019
Peer Reviewed