In practice

Beschikbare voederconversie- en groeiresultaten via de testwerking-tool van ILVO voor de varkenshouderij

Authors: ,

Abstract

Keywords:

How to Cite: Van den Broeke, A. & De Smet, S. (2019) “Beschikbare voederconversie- en groeiresultaten via de testwerking-tool van ILVO voor de varkenshouderij”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift. 88(4). doi: https://doi.org/10.21825/vdt.v88i4.16015