• Show Filter Options

Articles

“If you put in the effort, you will get ahead.”: een onderzoek naar de invloed van e-inclusie-initiatieven op burgerschap bij migranten in Antwerpen

Elien Diels

2019-05-20 Volume 40 • Issue 2-3&4 • 2019 • 181–202

Een herbeschouwing van het West-Europese multiculturele debat in een ‘post-truth’-context

Anémone Seutin and Karin Hannes

2019-05-20 Volume 40 • Issue 2-3&4 • 2019 • 92–122

[Recensie] Terug naar Reims

Robin Vandevoordt

2019-05-20 Volume 40 • Issue 2-3&4 • 2019 • 207–209

[Recensie]Reconstructing Solidarity: Labour Unions, Precarious Work, and the Politics of Institutional Change in Europe

Stan De Spiegelaere

2019-05-20 Volume 40 • Issue 2-3&4 • 2019 • 203–206

Editoriaal

Matthias Bunneghem

2019-05-20 Volume 40 • Issue 2-3&4 • 2019 • 75–75

Leidt verveling tot geweld?

Jorg Kustermans

2019-05-20 Volume 40 • Issue 2-3&4 • 2019 • 76–91

De combinatie werk-gezin en het gebruik van formele kinderopvang bij vrouwen met een migratieachtergrond: een mixed methods-benadering

Jonas Wood, Lore Majean, Vincent Coene, Joost Vanheeswijck, David de Smalen, Thomas Ronda and Koen Keizer

2019-05-20 Volume 40 • Issue 2-3&4 • 2019 • 123–149

Tewerkstellingskwaliteit, gezondheid en welzijn voor werknemers en zelfstandigen

Jessie Gevaert, Karen Van Aerden, Deborah De Moortel and Christophe Vanroelen

2019-05-20 Volume 40 • Issue 2-3&4 • 2019 • 150–180

Navigeren tussen keuzebiografie en institutionele sturing: alleenstaand pleegouderschap als een gecontesteerde geïndividualiseerde gezinsvorm

Emma Degroote, Chloë Delcour and Lesley Hustinx

2019-02-20 Volume 40 • Issue 1 • 2019 • 44–64

Laten we het (niet) over ziekte en gezondheid hebben: een kwalitatief onderzoek naar de stakeholders binnen de Belgische ziekteverzekering door middel van elite-interviews en discoursanalyse

Sarah Van den Bogaert

2019-02-20 Volume 40 • Issue 1 • 2019 • 65–67