Onderzoeksartikel

De combinatie werk-gezin en het gebruik van formele kinderopvang bij vrouwen met een migratieachtergrond: een mixed methods-benadering

Authors: Jonas Wood orcid logo , Lore Majean , Vincent Coene , Joost Vanheeswijck , David de Smalen orcid logo , Thomas Ronda , Koen Keizer

  • De combinatie werk-gezin en het gebruik van formele kinderopvang bij vrouwen met een migratieachtergrond: een mixed methods-benadering

    Onderzoeksartikel

    De combinatie werk-gezin en het gebruik van formele kinderopvang bij vrouwen met een migratieachtergrond: een mixed methods-benadering

    Authors: , , , , , ,

Abstract

Naar aanleiding van de stijgende vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie gedurende de tweede helft van de 20ste eeuw, werd beleid ter ondersteuning van de combinatie werk-gezin in westerse landen geïntroduceerd en uitgebreid. Vanuit internationaal perspectief vertoont België een hoog aanbod aan formele kinderopvang. Niettegenstaande deze gunstige positie, wijst voorgaand onderzoek uit dat de vruchten van dit gesubsidieerde beleid ongelijk verdeeld zijn, met hoger gebruik voor groepen met hogere inkomens of opleidingsniveaus. Dit artikel presenteert een mixed methods-onderzoek naar de combinatie werk-gezin en het gebruik van formele kinderopvang naargelang migratieachtergrond. Kwantitatieve analyses testen verschillende verklaringsgronden voor het differentieel gebruik van formele zorg naar migratieachtergrond, terwijl kwalitatieve analyses retrospectieve levenslopen reconstrueren op vlak van onderwijs, arbeidsmarkt en de combinatie werk-gezin voor Antwerpse moeders van de tweede generatie van Marokkaanse origine. De resultaten laten zich samenvatten in twee conclusies. Ten eerste is bevolkingsheterogeniteit in het gebruik van formele kinderopvang in grote mate een vertaling van ongelijkheden in arbeidsdeelname en -opportuniteiten. De kwantitatieve analyses tonen aan dat deze factoren een aanzienlijk deel van de kloof in het gebruik van formele kinderopvang naar migratieachtergrond verklaren, terwijl de kwalitatieve analyses tal van institutionele, socio-economische en socio-culturele drempels identificeren op de arbeidsmarkt. De tweede conclusie is dat formele kinderopvang een van de componenten van een ruimere zorgstrategie is. De kwantitatieve analyses tonen aan dat informele zorg als alternatief of complement kan dienen ten aanzien van formele zorg. De kwalitatieve analyses duiden op gefaseerde strategieën waarbij het gebruik van (in)formele kinderopvang voorafgegaan wordt door eigen zorg, al dan niet in ouderschapsverlof.

How to Cite:

Wood, J. & Majean, L. & Coene, V. & Vanheeswijck, J. & de Smalen, D. & Ronda, T. & Keizer, K., (2019) “De combinatie werk-gezin en het gebruik van formele kinderopvang bij vrouwen met een migratieachtergrond: een mixed methods-benadering”, Sociologos 40(2-3&4), 123–149. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.87006

Downloads:
Download PDF
View PDF

495 Views

39 Downloads

Published on
20 May 2019
License