Artikel

Informatietechnologie voor ontwikkeling: inleiding tot een culturele, kwalitatief methodologische benadering

Author: Dominique Van Ryckeghem

  • Informatietechnologie voor ontwikkeling: inleiding tot een culturele, kwalitatief methodologische benadering

    Artikel

    Informatietechnologie voor ontwikkeling: inleiding tot een culturele, kwalitatief methodologische benadering

    Author:

Abstract

Het uitgangspunt van dit artikel betreft twee in het oog springende kenmerken van de internationale gemeenschap : de voortduring en de verscherping van de klooftussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden en de opkomst van de zogenaamde informatiemaatschappij. De doordringing van het tweede - de informatiemaatschappij - in het eerste - de kloof tussen Noord en Zuid - is het onderwerp geworden van diverse speculaties die getuigen van optimisme of pessimisme jegens de nieuwe informatietechnologieën in het ontwikkelingsproces. In het eerste deel worden deze visies van naderbij beschouwd. De premissen waarop deze visies zich baseren, zijn grotendeels gelijklopend met de vooronderstellingen van de naoorlogse ontwikkelingsparadigma’s. Zowel in de oorspronkelijke paradigma’s als in de recentere vertalingen ervan met betrekking tot informatietechnologie, bestaat er geen eensgezindheid over de rol en de definitie van cultuur. Dit geldt zowel op niveau van het ontwikkelingsproces als op niveau van de technologie. In dit artikel wordt een operationele definitie voorgesteld op basis waarvan de incorporatie van de factor cultuur zou kunnen geschieden. Binnen dit kader wordt de vraag naar de eventuele bijdrage van informatietechnologieën in het ontwikkelingsproces opnieuw geïnterpreteerd. Een affirmatief antwoord roept dadelijk nieuwe vragen op, namelijk op welke wijze en onder welke voorwaarden die rol best kan vervuld worden. In het tweede deel van het artikel wordt vervolgens een theoretisch analysekader voorgelegd van waaruit concreet onderzoek naar deze problematiek zou kunnen verricht worden.

How to Cite:

Van Ryckeghem, D., (1993) “Informatietechnologie voor ontwikkeling: inleiding tot een culturele, kwalitatief methodologische benadering”, Tijdschrift voor Sociologie 14(2), 185–221. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86166

Downloads:
Download PDF
View PDF

136 Views

12 Downloads

Published on
20 May 1993
License