Articles

289 results

Uitgevers van "Mannekens", Sanctjes en ander populair beeldmateriaal: Ludovicus Joseph en Joanna Maria Fruijtiers (Antwerpen 1731-1784) .

Lemmens Filip and Alfons K.L. Thijs

1999-08-18 Volume 74 • Issue 4 • 1999 • Hommage aan Renaat van der Linden (K. Velle)

Een Zottegems internetverhaal. Dagboeknotities. De invloed van de media op het volksgedrag en de 'zelfbevruchtende' werking van 'hot news'.

Danny Lamarcq

1999-08-18 Volume 74 • Issue 4 • 1999 • Hommage aan Renaat van der Linden (K. Velle)

In memoriam: Georges Puimege (1915-1999).

Renaat Van der Linden

1999-08-18 Volume 74 • Issue 4 • 1999 • Hommage aan Renaat van der Linden (K. Velle)

Volkskunde en oude foto's in Geraardsbergen.

Albert Schrever

1999-08-18 Volume 74 • Issue 4 • 1999 • Hommage aan Renaat van der Linden (K. Velle)

Renaat Van Der Linden, een reusachtig man.

Marcel Daem

1999-08-18 Volume 74 • Issue 4 • 1999 • Hommage aan Renaat van der Linden (K. Velle)

Hoeve, stam, bodem en volksaard. Clemens Victor Trefois en de vlaamse volkskunde tijdens het interbellum

Björn Rzoska

1999-08-18 Volume 74 • Issue 4 • 1999 • Hommage aan Renaat van der Linden (K. Velle)

Denkend aan Renaat.

Walter Giraldo

1999-08-18 Volume 74 • Issue 4 • 1999 • Hommage aan Renaat van der Linden (K. Velle)

Renaat van der Linden in Beeld.

Sylvie Dhaene and Arnold Eloy

1999-08-18 Volume 74 • Issue 4 • 1999 • Hommage aan Renaat van der Linden (K. Velle)

Een Liedeken van den backer en de molderin (1816).

Paul Huys

1999-08-18 Volume 74 • Issue 4 • 1999 • Hommage aan Renaat van der Linden (K. Velle)

Register op beroepen (PIPA)

Marc Jacobs

1999-06-18 Volume 74 • Issue 3 • 1999 • Ambachten in de Zuidelijke Nederlanden (voor 1795) Een bijdrage tot de samenstelling van een bibliografische lijst van studies verschenen in de 19de en 20ste eeuw

Register op plaatsnamen.

Marc Jacobs

1999-06-18 Volume 74 • Issue 3 • 1999 • Ambachten in de Zuidelijke Nederlanden (voor 1795) Een bijdrage tot de samenstelling van een bibliografische lijst van studies verschenen in de 19de en 20ste eeuw

Biidrage tot een bibliografie van studies (verschenen na 1800) over ambachten (corporaties) in de Zuideliike Nederlanden voor 1795.

Marc Jacobs

1999-06-18 Volume 74 • Issue 3 • 1999 • Ambachten in de Zuidelijke Nederlanden (voor 1795) Een bijdrage tot de samenstelling van een bibliografische lijst van studies verschenen in de 19de en 20ste eeuw

Een bibliografisch werkinstrument.

Marc Jacobs

1999-06-18 Volume 74 • Issue 3 • 1999 • Ambachten in de Zuidelijke Nederlanden (voor 1795) Een bijdrage tot de samenstelling van een bibliografische lijst van studies verschenen in de 19de en 20ste eeuw

Tussen uitbundigheid en beheersing. Feest, subversie en sociale strijd in de 19de eeuw.

Gita Deneckere

1999-04-18 Volume 74 • Issue 2 • 1999

Boekbesprekingen.

redactie OVLZ

1999-04-18 Volume 74 • Issue 2 • 1999

Litanieën voor meisjes, trouwlustig, maar niet gevraagd.

Willy L. Braekman

1999-04-18 Volume 74 • Issue 2 • 1999

Bigamie, hoererij en overspel te Eksaarde en Gent.

Willy L. Braekman

1999-04-18 Volume 74 • Issue 2 • 1999

Op bedevaart naar Bottelare, Eksaarde en Wieze (1692-1753).

Willy L. Braekman

1999-04-18 Volume 74 • Issue 2 • 1999

Slordig en overhaast tewerk gaan: klein lexicon van Vlaamse dialectwoorden.

Magda Devos and Veronique De Tier

1999-04-18 Volume 74 • Issue 2 • 1999

Vermaak en vertier: Feesten te Oudenaarde (1830-1914). Casus: de gebuurtefeesten

Sabine Clauwaert

1999-04-18 Volume 74 • Issue 2 • 1999

Hoge hakken, roze billen. Van Antoniusvarkens tot pigs in cyberspace.

Sylvie Dhaene

1999-04-18 Volume 74 • Issue 2 • 1999

Dieventaal en dievenstreken (1630-1895).

Willy L. Braekman

1999-04-18 Volume 74 • Issue 2 • 1999

De naakte coördinaten voorbij? Internet en volkskundemusea aan het einde van de twintigste eeuw.

Marc Jacobs

1999-02-18 Volume 74 • Issue 1 • 1999

Vermeende zieke, kreupele of agressieve bedelaars (1587-1783)

Willy L. Braekman

1999-02-18 Volume 74 • Issue 1 • 1999

Lokale en regionale geschiedbeoefening op nieuwe paden: een noodzaak.

Harry Van Royen

1999-02-18 Volume 74 • Issue 1 • 1999