Articles

Lokale en regionale geschiedbeoefening op nieuwe paden: een noodzaak.

Author
  • Harry Van Royen

Abstract

Het fin-de-siècle gevoel heeft duidelijk ook een toename in de interesse voor geschiedenis tot gevolg zowel bij amateurs als vakhistorici. De na te streven wisselwerking tussen amateurs en academici kan niet geforceerd worden. Naast het aanbieden van synthesekennis is het proberen werken met leemtenlijsten een van de mogelijke actiepunten. Mits het aangereikt krijgen van de nodige voorkennis kan de amateur rond bepaalde onderzoeksitems in lokaal bronnenmateriaal bouwstenen zoeken die de historicus in zijn verder onderzoek kan integreren.  

How to Cite:

Van Royen, H., (1999) “Lokale en regionale geschiedbeoefening op nieuwe paden: een noodzaak.”, Oostvlaamse zanten 74(1).

Downloads:
Download PDF
View PDF

265 Views

75 Downloads

Published on
18 Feb 1999
Peer Reviewed
License