Articles

Bigamie, hoererij en overspel te Eksaarde en Gent.

Author
  • Willy L. Braekman

Abstract

Over een man die zich tegenover zijn vrouw "seer regoreuselick int slaen en smeiten" gedroeg. 

Over Tanneken die om te kunnen overleven, uit lijfsbehoud, zich heeft "vleeschelicken laeten bekennen van diversche persoonen up de heerlichede van Sinte Baefs ende helders".

Over oneerlick leven van hoererije.

How to Cite:

Braekman, W., (1999) “Bigamie, hoererij en overspel te Eksaarde en Gent.”, Oostvlaamse zanten 74(2).

Downloads:
Download PDF
View PDF

245 Views

94 Downloads

Published on
18 Apr 1999
Peer Reviewed
License