Editorial team


Als redacteurs van de Handelingen van de KZM wordt beschouwd het voltallige bestuur van de vereniging, die in 1870 werd opgericht. De samenstelling van het bestuur varieert zeer sterk door de jaren heen, wegens het systeem van roterende functies voor de vier afdelingen: taalkunde, letterkunde, geschiedenis en klassieke studies.

De Handelingen werden in 2020 online geplaatst. Algemeen voorzitter was toen Isabeau De Smet MA (KU Leuven), algemeen secretaris em. prof. dr. Jacques Van Keymeulen (UGent) en redactiesecretaris dr. Melissa Farasyn, Vakgroep Taalkunde (UGent). Voor meer informatie: zie de website www.kzm.be