• Show Filter Options

Articles

Het Gesproken Corpus van de zuidelijk-Nederlandse Dialecten

Anne Breitbarth, Melissa Farasyn, Anne-Sophie Ghyselen and Jacques Van Keymeulen

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 23-38

Zingende gemeenschappen: politieke liederen en gemeenschapsvorming in de Noordelijke Nederlanden rond 1800

Renée Vulto

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 103-116

De Latijnse werkwoordstijden in 3D: over authentiek interpreteren en taalbewustzijn stimuleren

Simon Aerts

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 3-21

Identiteitsnavigatie in passivistische verzetskranten uit WO I

Kim Schoofs

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 173-189

Kind aan huis: Gender, huiselijkheid en zelfperceptie in de persoonlijke correspondentie van de kinderen Bethune in vroegnegentiende-eeuws België

Louise Deschryver

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 51-67

Algemene aannemers in de Belgische bouwsector (1870-1970): Afbakening van de beroepsactiviteiten in een interprofessionele context

Jelena Dobbels

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 69-84

Leve de foetus: Liberale en katholieke artsen over de keizersnede in België (1840-1914)

Jolien Gijbels

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 85-98

Ovidiaanse kalenderpoëzie ten dienste van het christendom: De Sacri Fasti van Ambrosius Novidius Fraccus

Tilke Nelis

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 35-47

Lees maar, er staat meer dan er staat: Op zoek naar faultlines in Jan Vos' Aran en Titus (1641)

Tom Laureys

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 131-147

'Re-minding Meneer Visser': Van een intemalistische naar een extemalistische benadering van fictioneel bewustzijn in Meneer Visser's hellevaart (1936) van Simon Vestdijk

Ewoud Goethals

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 117-129