Articles

941 results

Het modern taalkundig concept van de intonatie-eenheid in de Laat Middeleeuws Griekse πολιτικος στιχος poëzie

Jorie Soltic

2014-01-18 Volume 68 • 2014 • 85-97

De Night-trilogie: trauma en de problematiek van representatie

Lisa Vanlancker

2014-01-18 Volume 68 • 2014 • 197-213

Medusa's echo: Medusamotieven in Statius' Thebaïs

Tim Noens

2014-01-18 Volume 68 • 2014 • 71-84

Reynaert de vos in een Vlaams-nationalistisch jasje: Bewerkingen van Van den vos Reynaerde met een ideologische inslag

Lisanne Vroomen

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 177-196

Contrasterende (standaard)taalideologieën bij Vlaamse leerkrachten: een Gentse casestudy

Steven Delarue

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 219-248

Een stedelijke wetenschap: Medische genootschappen en de organisatie van de Belgische geneeskunde, 1800-1850

Joris Vandendriessche

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 95-111

Libertus, collegiatus, pistor en coniunx: De meervoudige identiteit van Romeinse vrijgelatenen

Kristof Vermote

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 113-130

“KN/orca heeft de Varsity gewonnen!”: Studentengraffiti in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek

Hans Schouwenburg

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 79-93

Taalgevoeligheid in Brussel en de Vlaamse Rand: een attitudeonderzoek

Hannelore Simoens

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 289-307

Icarusarbeid: Een lectuur van Peter Verhelsts dichtbundel Verhemelte (1996)

Matthias Velle

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 43-57

Een plaats in de bijkeuken: Ellen Russe en het vrouwenuurtje van de KRO, 1929-1940

Jeroen Dera

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 133-154

Hamlet: Foucault, Waanzin en Ophelia

Adam Hall

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 155-176

De dynamiek van het jonge Nederlands: sporen van tussentaalhomogenisering in Vlaamse tienerchattaal?

Benny De Decker

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 199-218

Een politiek avontuur: De Aithiopika als model voor Soutsos’ De Banneling van 1831

Steven Van Renterghem

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 29-41

Met Callicles tegen Callicles: Filosofie, gemeenschapsleven en Plato's Gorgias in Damascius’ Leven van Isidorus

Bram Demulder

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 5-27

“het is uijt groote nood dat ik myn kind hier brengen…”: Over taalgebruik en taalkeuze in negentiende-eeuwse vondelingenbriefjes

Jill Puttaert

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 269-287

De vrede verzilverd? Het Eeuwig Edict en de Intrede van Don Juan in Leuven (februari-april 1577)

Elisa Masschelein and Violet Soen

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 61-77

Donkere wolken boven de Bel-20: een analyse van meteorologische metaforen en hun effect op beleggingsstrategieën

Laurent Nicaise

2013-02-11 Volume 67 • 2013 • 249-267

De dialectiek der tragiek: de Griekse tragedie en het tragische in de filosofie

Simon Vincken

2012-02-11 Volume 66 • 2012 • 223-235

Antwerpen en de ontwikkelingen in de pamfletproductie tijdens de Opstand (1576-1585): een kwantitatief-typologische analyse

Christophe Schellekens

2012-02-11 Volume 66 • 2012 • 79-95

“Oe moe ’k da zeggen?”: Het talige repertoire van kinderen in de jeugdbeweging

Inge Van Lancker

2012-02-11 Volume 66 • 2012 • 163-176

Papieren munitie: Een pamflet over verraad tijdens de Brusselse opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk (1488-1489)

Valerie Vrancken

2012-02-11 Volume 66 • 2012 • 47-62

De beeldcultuur en het stedelijke briefverkeer in de late middeleeuwen

Hannes Lowagie

2012-02-11 Volume 66 • 2012 • 35-45

De opkomst van werkwoordelijke omschrijving met HEBBEN en ZIJN in het Archaïsch en Klassiek Grieks

Klaas Bentein

2012-02-11 Volume 66 • 2012 • 211-221

Vlaamse uitgalmkunst: Conscience op tournee in Nederland

Willem van den Berg

2012-02-11 Volume 66 • 2012 • 99-122