• Show Filter Options

Articles

Handgebaren in interacties met anderstaligen: een detailanalyse

Valentijn Prové, Kurt Feyaerts and Bert Oben

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 187–209

Het interesseert me geen ene je-weet-wel – Minimaliserende strategieën in het hedendaagse Nederlandse Nederlands

Margot Van den Heede and Peter Lauwers

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 239–259

Franse consumptiepolitiek in het revolutionaire tijdperk: praktijken, actoren en vertogen

Charris De Smet

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 71–82

Tegenstelde belangen in Binnen-Vlaanderen: controle en beheer van pachters en arbeiders door abt De Loose (abdij van Ename) in de 2de helft van de 17de eeuw

Sander Berghmans

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 3–22

Onpersoonlijke datief-nominatiefwerkwoorden in het hedendaagse Duits: definitie, inventaris en semantische classificatie

Joren Somers

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 211–238

Een universiteit voor Antwerpen. Van aspiratie naar proeftuin voor Belgisch onderwijsbeleid (1954-1971)

Alexia Coussement

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 23–38

Waarom de dichter lacht: humor in de poëzie van PA. de Génestet en François HaverSchmidt

Anthony Manu

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 133–153

Een devoet epistel ghescreven enen koc

Louis De Man

2021-09-01 Volume 16 • 1962 • 185-217

Een handschrift uit Soeterbeeck met werk van Jan van Denemarken

A. Ampe

2020-11-05 Volume 34 • 1980 • 5-46

Naar een pluricentrische Algemene Nederlandse Spraakkunst. Het gebruik van productiedata voor de beschrijving van nationale variatie.

Arne Dhondt, Timothy Colleman, Johan De Caluwe and Gauthier Delaby

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 85-133