Articles

Plutarchus en de kunst om het volk te (mis)leiden

Thierry Oppeneer

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 55-68

De typische verleidingsscène in de Griekse epiek

Laurens van der Wiel

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 69-82

Superstitieuze en geoorloofde rituele praktijk in de Malleus maleficarum: een “onttovering”

Chloé Conickx

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 39-54

De Latijnse werkwoordstijden in 3D: over authentiek interpreteren en taalbewustzijn stimuleren

Simon Aerts

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 3-21

Zingende gemeenschappen: politieke liederen en gemeenschapsvorming in de Noordelijke Nederlanden rond 1800

Renée Vulto

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 103-116

Vlaamse naoorlogse literaire tijdschriften (1944-1950), van institutioneel overzicht naar discursieve verdieping

Maxime Van Steen

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 83-102

Een exploratieve studie van het beurtfinale euh(m): De rol van gebaren en blikrichting

Annelies Jehoul, Geert Brône and Kurt Feyaerts

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 151-172

Lees maar, er staat meer dan er staat: Op zoek naar faultlines in Jan Vos' Aran en Titus (1641)

Tom Laureys

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 131-147

Leve de foetus: Liberale en katholieke artsen over de keizersnede in België (1840-1914)

Jolien Gijbels

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 85-98

Algemene aannemers in de Belgische bouwsector (1870-1970): Afbakening van de beroepsactiviteiten in een interprofessionele context

Jelena Dobbels

2017-01-26 Volume 71 • 2017 • 69-84