Articles

Sekseverschillen in kleurterminologie, natuur, cultuur of beide?

Author
  • M. Gerritsen

Abstract

Dit artikel gaat over de aard van de verklaringen voor sekseverschillen in taalgebruik. Nadat ik heb laten zien dat de laatste honderd jaar beurtelings biologische en sociaal-culturele verklaringen de revue hebben gepasseerd, pleit ik voor een aanpak waarin met beide typen van verklaringen wordt rekening gehouden. Aan de hand van een onderzoek naar sekseverschillen in kennis van kleurtermen laat ik vervolgens zien dat een benadering waarin zowel biologische als sociaal culturele sekseverschillen zijn verdisconteerd, een zuiverder inzicht in het hoe en waarom van sekseverschillen in actieve en passieve kennis van kleurtermen geeft dan een aanpak waarin dit niet gebeurt.

How to Cite:

Gerritsen, M., (1989) “Sekseverschillen in kleurterminologie, natuur, cultuur of beide?”, Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 43, 257-287. doi: https://doi.org/10.21825/kzm.v43i0.17107

Downloads:
Download PDF
View PDF

326 Views

137 Downloads

Published on
24 Nov 1989
Peer Reviewed
License