Prijs van de Gentse Geschiedenis


Jaarlijks reikt de MGOG een prijs uit voor de beste masterproef over de Gentse archeologie, kunstgeschiedenis of geschiedenis. De oproep wordt jaarlijks gelanceerd op het einde van het academiejaar; de uitreiking vindt plaats op de 'Dag van het Gentse Historische Onderzoek' in december.

Historiek laureaten en eervolle vermeldingen

2020

Laureaat: Kobe Tilley (Master in de Geschiedenis), Trash tensions. Afvalverwerking als frontier in het stedelijk metabolisme van de Gentse agglomeratie in de periode 1960-1980

Eervolle vermelding: Inge Misschaert (Master in de Kunstwetenschappen), Het ‘Konstboeck’ van Arent van Wijnendale. Het beeld van de stad Gent in een verzameling tekeningen uit de topografisch-historische collectie van Pierre-Jacques Goetghebuer

2019

Laureaat: Niels Fieremans (Master in de Geschiedenis), Give and Ye Shall Reveice? De informele macht van giften voor de Gentse politieke elite

2018

Laureaat: Bruno Van Verdeghem (Master in de Geschiedenis), De vrijmetselaarsloge Le Septentrion (1811-1866)

2017

Laureaat: Manon Moerman (Master in de Rechten), Invloed van de Eerste Wereldoorlog op de Gentse politierechtbank? Een onderzoek naar werking, rechtspraak en actoren (1909-1923)

2016

Laureaat: Sofie Marchand (Master in de Kunstwetenschappen), De muurschilderingen van de Aula Academica

Eervolle vermelding: Lore Goovaerts (Master in de Geschiedenis), Het glazen plafond doorbroken? De eerste generatie vrouwelijke hoogleraren aan de UGent, een oral history project

2015

Laureaat: Wout Saelens (Master in de Geschiedenis), “tQuadie van Ghent”. Een sociaal-politieke studie van de Gentse wevers in een eeuw tussen oud en nieuw (1302-1385)

Eervolle vermelding: Els Vyncke (Master in de Rechten), Empirische studie van de rechten van de langstlevende echtgeno(o)t(e) in de overgangstijd van het Ancien Régime naar de Belgische onafhankelijkheid

2014

Laureaat: Lene Ten Haaf (Master in de Geschiedenis), Administratieve organisatie en archiefbewustzijn in de abdij en het hospitaal van de Bijloke te Gent in de late middeleeuwen (einde dertiende - veertiende eeuw). Een studie van het archivalisch geheugen aan de hand van cartularia en originele oorkonden

Eervolle vermelding: Thomas Van Roey (Master in de Geschiedenis), Van Tarevci naar Gent en terug. De translokale migratie van Bosnische vluchtelingen in historisch perspectief