About MGOG


Welkom op de website van de vzw Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent.

Deze vereniging werd opgericht in 1893 om zich te wijden aan ‘de studie der geschied- en oudheid­kundige vraagstukken, die de stad Gent en Vlaanderen betreffen’. Zowel de (kunst)historische, archeologische en oudheidkundige aspecten van de Gentse geschiedenis komen in de activiteiten en de publicaties van de Maatschappij aan bod. De vzw leunt nauw aan bij culturele en academische instellingen in Gent die met het verleden van de stad begaan zijn, zoals de Universiteit Gent, het Stadsarchief, en de Dienst Stadsarcheologie.

Haar actieterrein concentreert zich voornamelijk op de uitgaven van Handelingen en Verhandelingen over de Gentse geschiedenis. Verder is de vzw actief lid van het Oostvlaams Verbond van de Kringen voor geschiedenis en is ze, op aangeven van de Vlaamse administratie, actief betrokken bij het opstarten van gemeenschappelijke initiatieven met haar Brugse zustervereniging, het Genootschap voor Geschiedenis, gekend als de ‘Emulatie’.