Board


Bestuur van de vzw Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent:

Samenstelling bestuur MGOG
Voorzitter: Marc Boone (UGent)
Ondervoorzitter: Marie-Christine Laleman (Dienst Stadsarcheologie)
Secretaris: Anne-Laure Van Bruaene (UGent)
Redactiesecretaris: Tim De Doncker (UGent)
Penningmeester: Christophe Verbruggen (UGent)


Bestuursleden
Gita Deneckere (UGent)
Brecht Dewilde (STAM)
Paul Drossens (Rijksarchief Gent)
Jelle Haemers (KULeuven)
Thijs Lambrecht (UGent)
Marjan Sterckx (UGent)
Geert Vermeiren (Dienst Stadsarcheologie)

Ere-bestuursleden
Baron Raoul Van Caenegem † (ere-voorzitter)
Prof. dr. Hilde De Ridder-Symoens
Dr. Johan Decavele