Artikels

Viglius van Aytta, maecenas van St.-Baafs te Gent.

Author
  • E. H. Waterbolk

How to Cite:

Waterbolk, E., (1974) “Viglius van Aytta, maecenas van St.-Baafs te Gent.”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 28(1). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v28i1.44

Downloads:
Download PDF
View PDF

489 Views

630 Downloads

Published on
01 Jan 1974
Peer Reviewed
License