Artikels

Toespraken Van Eyck-dagen 1945 30 October en 6 November

Author
  • Gabriel Van den Gheyn

Abstract

Opdracht p3  ; Inleiding, door Kan. Van den Gheyn p5  ; Het Lam-Gods te Brussel p8  ; Terugkeer naar Gent p8  ; Eerste Van Eyck-dag, 30 October 1945 p8  ; Tweede Van Eyck-dag, 6 November 1945 p9  ; Openingsrede door Kan. Van den Gheyn p10  ; Toespraak van den H . E. Langui, afgevaardigde van den Heer Minister van Openbaar Onderwijs p18  ; Diacours de M. Jaujard, Directeur des Musées Nationaux de France p23  ; Toespraak van den Heer Stillmann, Cultureel Attaché bij de Amerikaansche Ambassade te Brussel p26  ; Lezing van den Heer H. Van Werveke, Prof. aan de Rijkshoogeschool te Gent p27  ; Ontvangst door Z.D.H. den Bisschop van Gent p32  ; Auditie van gewijde Muziek in de St. Baafscathedraal p32   ; Toespraak van Mgr Beyls, pastoor der St. Baafsparochie p33  ; Ontvangst door den Heer Gouverneur der Provincie p34  ; Als Besluit : Hommage d'une protestante du chef-d'oeuvre de l'Art catholique, door Mme Anna De Weert p35  ; )·  ;

How to Cite:

Van den Gheyn, G., (1945) “Toespraken Van Eyck-dagen 1945 30 October en 6 November”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 2(2). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v2i1.167

Downloads:
Download PDF
View PDF

262 Views

160 Downloads

Published on
29 Jun 1945
Peer Reviewed
License