Artikels

Een publieke ceremonie in een turbulent tijdvak. De inauguratie van Maria Theresia als gravin van Vlaanderen (1744).

Authors
  • Klaas Van Gelder
  • Bert Van Cauter

How to Cite:

Van Gelder, K. & Van Cauter, B., (2013) “Een publieke ceremonie in een turbulent tijdvak. De inauguratie van Maria Theresia als gravin van Vlaanderen (1744).”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 67. doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v0i0.1150

Downloads:
Download PDF
View PDF

1103 Views

524 Downloads

Published on
12 Sep 2013
Peer Reviewed
License