Bijdragen

De Brugse gijzelaarslijsten van 1301, 1305 en 1328. Een komparatieve analyse

Author
  • D. Van den Auweele

How to Cite:

Van den Auweele, D., (1973) “De Brugse gijzelaarslijsten van 1301, 1305 en 1328. Een komparatieve analyse”, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 110(3-4). doi: https://doi.org/10.21825/hvgg.v110i3-4.4368

Downloads:
Download PDF
View PDF

381 Views

231 Downloads

Published on
27 Feb 1973
Peer Reviewed
License