Bijdragen

De Brugse gijzelaarslijsten van 1301, 1305 en 1328. Een komparatieve analyse

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Van den Auweele, D. (1973) “De Brugse gijzelaarslijsten van 1301, 1305 en 1328. Een komparatieve analyse”, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis. 110(3-4). doi: https://doi.org/10.21825/hvgg.v110i3-4.4368