De boekenmarkt in Gent rond 1520

Author
  • Johan Hanselaar

Abstract

In Gent werden in de eerste decennia van de zestiende eeuw slechts wei- nig boeken gedrukt, maar was er wel een levendige handel in geïmpor- teerd drukwerk. Vooral Parijse drukken waren er van de keyser op de markt. Dit blijkt; onder andere, uit de lijsten van boeken in Gent aange- kocht in 1520 door Hernando, zoon van Christoffel Colombus, die in dat jaar een boekeninkoopreis maakte doorheen West-Europa.

How to Cite:

Hanselaar, J., (2022) “De boekenmarkt in Gent rond 1520”, Ghendtsche Tydinghen 51(1), 44–48. doi: https://doi.org/10.21825/gt.88755

Downloads:
Download PDF
View PDF

358 Views

31 Downloads

Published on
01 Jan 2022
License