De boekenmarkt in Gent rond 1520

Author:

Abstract

In Gent werden in de eerste decennia van de zestiende eeuw slechts wei- nig boeken gedrukt, maar was er wel een levendige handel in geïmpor- teerd drukwerk. Vooral Parijse drukken waren er van de keyser op de markt. Dit blijkt; onder andere, uit de lijsten van boeken in Gent aange- kocht in 1520 door Hernando, zoon van Christoffel Colombus, die in dat jaar een boekeninkoopreis maakte doorheen West-Europa.

Keywords:

How to Cite: Hanselaar, J. (2022) “De boekenmarkt in Gent rond 1520”, Ghendtsche Tydinghen. 51(1). doi: https://doi.org/10.21825/gt.88755