Artikels

Krook en waal als waternamen, hoek, vest en wal als terreinnamen in Gent.

Author
  • Luc De Grauwe

Abstract

Krook en hoek, wal en waal, met daarbij nog vest: verwante termen, die – erg verwarrend – als waternaam of als terreinnaam gebruikt werden en worden. In dit artikel wordt gepoogd klaarheid te scheppen omtrent dit voor een stad als Gent uiterst belangrijke thema. Dit gebeurt aan de hand van de situatie bij de Krook aan de Huidevettershoek, de Walpoort en de Ketelvest en Sint-Jansvest.

How to Cite:

De Grauwe, L., (2021) “Krook en waal als waternamen, hoek, vest en wal als terreinnamen in Gent.”, Ghendtsche Tydinghen 50(6), 335–345. doi: https://doi.org/10.21825/gt.85081

Downloads:
Download PDF
View PDF

1705 Views

88 Downloads

Published on
01 Nov 2021