Bijdragen & Bronnen

Blauwvoet op het bord. Feestelijke menukaarten in de Vlaamse beweging (1879-1976)

Author
  • Leedert Acke

Abstract

Deze bijdrage toont de uiteenlopende manieren waarop personen en organisaties binnen de Vlaamse beweging menukaarten inzetten voor ideologische doeleinden. Daarvoor wordt niet alleen rekening gehouden met de geserveerde gerechten en hun benamingen, maar ook met het taalgebruik en de versieringen op de kaarten. Hoewel er in sommige gevallen duidelijk gekozen werd voor enkele typisch Vlaamse verwijzingen in de gerechten, was de keuken doorgaans internationaal geïnspireerd, met een sterke dominantie van Frankrijk. Vlaamsgezindheid bleek veeleer uit de creatieve omgang met de Nederlandse taal op de kaarten, alsook uit de flamingantische leuzen en symbolen die de gerechten soms omringden. Een kosmopolitische feestelijke eetcultuur betekende dus nog niet dat bepaalde individuen niet voor een eigen, Vlaamsgezinde insteek zorgden. A plate full of Blauwvoet. Festive menus in the Flemish Movement (1879-1976) This article analyses the diverging ways in which persons and organizations in the Flemish Movement used menus for ideological purposes, not only taking into account the dishes being served and their names but also the menus’ phrasings and decorations. While in some cases there was a clear preference for typical Flemish references in the dishes, the cuisine in general was internationally oriented, with the French cuisine being very prevalent. Pro-Flemishness was much more apparent in the creative ways in which the Dutch language was used on the menus, as well as the flamingant slogans or symbols that sometimes adorned the dishes. It highlights how a cosmopolitan festive food culture did not necessarily refrain certain individuals from adding a pro-Flemish twist to the cuisine.

How to Cite:

Acke, L., (2022) “Blauwvoet op het bord. Feestelijke menukaarten in de Vlaamse beweging (1879-1976)”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 81(2), 162-177. doi: https://doi.org/10.21825/wt.85122

Downloads:
Download PDF
View PDF

537 Views

62 Downloads

Published on
30 Jun 2022
Peer Reviewed