Bijdragen & Bronnen

Cyriel Verschaeve aan zuster Gabriël. Zeven brieven, op het nippertje gered van de vernietiging...

Author
  • Luc Vandeweyer

Abstract

Deze publicatie door Luc Vandeweyer van de briefwisseling van de Alveringemse kapelaan en Vlaams voorman Cyriel Verschaeve met de uitgesproken Vlaamsgezinde zuster Gabriëlle Van Caeneghem, medegrondlegster van de katholieke Vlaamse Meisjesbeweging en van de vrouwelijke studentenbeweging, bezorgt ons een inzicht in de gevoelswereld van Verschaeve en zijn literaire en mystieke opvattingen. Tegelijk zijn de brieven illustratief voor de sfeer van het mystiek-spirituele wereldbeeld waarin een (kwantitatief en kwalitatief) belangrijk deel van de Vlaamse beweging tijdens het interbellum baadde. Daarenboven blijkt er de verbondenheid uit van beide respondenten met de religieus-socialistisch bewogen geschriften van de Nederlandse dichteres en communiste Henriette Roland Holst-Van der Schalck. Tenslotte wordt in de bijdrage de geschiedenis van deze archiefdocumenten verhaald, als frappante casus hoe archivarissen en/of historiografen soms een ware klopjacht moeten organiseren om belangrijke historische documenten van vernietiging te redden.

________

Cyriel Verschaeve to sister Gabriël. Seven letters, saved from destruction at the eleventh hour…

Luc Vandeweyer's publication of the correspondence of Cyriel Verschaeve, curate of Alveringem and Flemish-nationalist leader, with the outspoken pro-Flemish sister Gabriël van Caeneghem, co-founder of the Catholic Flemish girls' movement and the movement of women students, provides us with an understanding of the emotional life of Verschaeve and his literary and mystical beliefs. The letters also illustrate the atmosphere of the mystico-religious worldview indulged in by a (quantitatively and qualitatively) large part of the Flemish movement during the Interwar period. It also demonstrates the solidarity of both correspondents with the religio-socialist inspired writings of the Dutch poet and communist Henriette Roland Holst-Van der Schalck. Finally the contribution also describes the history of these archival records, as a striking example of how archivists and/or historiographers sometimes are obliged to organise an actual round up in order to save important historical documents from destruction.

How to Cite:

Vandeweyer, L., (2006) “Cyriel Verschaeve aan zuster Gabriël. Zeven brieven, op het nippertje gered van de vernietiging...”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 65(4), 301-325. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v65i4.12649

Downloads:
Download PDF
View PDF

274 Views

118 Downloads

Published on
01 Jan 2006
Peer Reviewed
License