Bijdragen & Bronnen

Culturele collaboratie en “het terrein der Kunst”. Een document rond de repressie en epuratie van Prosper De Troyer

Author
  • Luc Boeva

Abstract

Kunstschilder Prosper De Troyer (1880-1961) behoorde tot de Vlaamse potentiële avant-garde, die zich bewoog in de rand van het activisme. Tijdens de twintiger jaren evolueerde hij  in figuratieve, expressionistische zin, waarbij hij steeds sterker tendeerde naar een beeldentaal die kon gelden als de Identitätsnachweis van het Vlaamse volk. Dat beeld was overigens in overeenstemming met  de smaak (en de doelstellingen) van de Nieuwe Orde; De Troyer ging uiteindelijk de weg van de culturele collaboratie en kwam na de Tweede Wereldoorlog in aanraking met de repressie en de epuratie. In deze bronnenpublicatie stelt Luc Boeva een pleitnota voor van zijn advocaat, Frans van der Elst, die daarin de relatie tussen kunst en politiek centraal stelt. De tekst vormt daardoor een bron voor het vergelijkend kwalitatiief onderzoek van de culturele collaboratie c.q. de repressie.

________

Cultural collaboration and the "Art sector". A document dealing with the repression and purgation of Prosper De Troyer

The painter Prosper De Troyer (1880-1961) belonged to the Flemish potential avant-garde, which operated in the margins of activism. During the nineteen twenties he evolved in a figurative, expressionistic sense, and he tended to increasingly use an evocative language which could refer to the Identitätsnachweis of the Flemish nation. At any rate, that image agreed with the taste (and the objectives) of the New Order; De Troyer ultimately followed the path of cultural collaboration and after the Second World War he experienced repression and purgation. In this source publication Luc Boeva presents the memoranda of oral pleadings of De Troyer's solicitor, Frans Van der Elst, in which he focuses on the relationship between art and politics. For that reason the text constitutes a source for comparative qualitative research of cultural collaboration and/or the repression.

How to Cite:

Boeva, L., (2007) “Culturele collaboratie en “het terrein der Kunst”. Een document rond de repressie en epuratie van Prosper De Troyer”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 66(2), 163-173. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v66i2.12542

Downloads:
Download PDF
View PDF

502 Views

226 Downloads

Published on
01 Jan 2007
Peer Reviewed
License