Bijdragen & Bronnen

Raakpunten tussen twee journalistieke levenslopen. Albert Van de Poel en Rob Van Roosbroeck

Author
  • Armand Van Nimmen

Abstract

Dit artikel behandelt de raakpunten tussen de levensloop van twee Vlamingen. Gemeenzame ervaringen, parallelle ideologische ontwikkelingen en persoonlijke contacten vormen het onderwerp van ons onderzoek. Hierdoor wordt een onbekende en tevens diep menselijke episode van de Vlaamse beweging aan het licht gebracht.
Beide protagonisten van dit relaas werden in 1898 op Vlaamse grond geboren, beide waren gevoelig voor de onrechtmatige behandeling van het Vlaamse volk door de franssprekende elite, en tijdens de Eerste Wereldoorlog zetten beide zich in voor de Vlaamse zaak. Als gevolg werden ze zwaar getroffen door de naoorlogse repressie. Van de Poel vond toevlucht in Nederland waar hij zijn studies voleindigde en een loopbaan aanvatte in de journalistiek. Van Roosbroeck daarentegen stortte zich in het politieke leven en ondernam universitaire studies in de geschiedenis. Terwijl Van de Poel zich journalistisch toelegde op de soms gespannen verhouding tussen Nederland en België, concentreerde Van Roosbroeck zich veel meer op verslaggeving over internationale betrekkingen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen de wegen van de twee echter plots een sterk uiteenlopende richting: Van de Poel moest meer dan twee jaar doorbrengen in het concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg, terwijl Van Roosbroeck lid werd van de Vlaamse SS en in diepe collaboratie verzeilde. Na de oorlog zocht ook hij toevlucht in Nederland en woonde zeven jaar lang ondergedoken bij Van de Poel in Breda. In die tijd publiceerde hij enkel onder pseudoniemen.

________

Common ground between two careers in journalism: Albert Van de Poel and Rob Van Roosbroeck

This article deals with the common ground between the careers of two Flemings. Common experiences, parallel ideological developments and personal contacts constitute the subject of our research. This sheds light on a previously unknown and at the same time very human episode of the Flemish movement.
Both protagonists in this story were born on Flemish territory in 1898; both were sensitive to the unfair treatment of the Flemish people by the French speaking elite, and during the First World War both dedicated themselves to the Flemish cause.
Consequently they both suffered severely during the post-war repression. Van de Poel found a refuge in the Netherlands where he completed his studies and started a career in journalism. Van Roosbroeck on the other hand, launched himself into political life and took university courses in history. Whilst Van de Poel specialised his journalistic interests in the tense relationship between the Netherlands and Belgium, Van Roosbroeck, on the other hand, concentrated more on reporting on international relationships.
During the Second World War, however, their paths suddenly took very divergent directions: Van de Poel had to spend more than two years in the concentration camp Neuengamme near Hamburg, whilst Van Roosbroeck became a member of the Flemish SS and became deeply involved in collaboration. After the war he also fled to the Netherlands and for seven years he went into hiding with Van de Poel in Breda. During that period he only published under a pen name.

How to Cite:

Van Nimmen, A., (2010) “Raakpunten tussen twee journalistieke levenslopen. Albert Van de Poel en Rob Van Roosbroeck”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 69(3), 199-216. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v69i3.12392

Downloads:
Download PDF
View PDF

1022 Views

152 Downloads

Published on
01 Jan 2010
Peer Reviewed
License