Bijdragen & Bronnen

“Höchst unübersichtliches Gelände. Op zoek naar consensus in de theorievorming betreffende natie en nationalisme [deel 1]"

Author
  • Luc Boeva

Abstract

Vanuit de vaststelling dat de wetenschappelijke historiografie rond Vlaamse beweging en Vlaams-nationalisme nauwelijks eigen theoretische concepten heeft opgeleverd, maar nauw aansluit bij de internationale theorievorming omtrent het nationalisme, rubriceert, synthetiseert en analyseert Luc Boeva in deze bijdrage de voornaamste theorieën en concepten terzake, samen met hun auteurs en de erbij horende publicaties. Hij volgt daarbij Miroslav Hroch op zoek naar een consensus in het onderzoek temidden van een “hoogst onoverschouwbaar terrein”.

________

"Höchst unübersichtliches Gelände". Searching for a consensus in the development of theories concerning nation and nationalism [part 1]

In this contribution Luc Boeva departs from the conclusion that the scientific historiography dealing with the Flemish Movement and Flemish-nationalism has hardly produced any original theoretical concepts, but closely follows the international formulation of theories concerning nationalism, and he therefore classifies, synthesizes and analyses the main relevant theories and concepts, together with their authors and associated publications. In doing so he follows Miroslav Hroch in a search for a consensus in the research of a subject where it is “extremely difficult to get a clear view of the area.”

How to Cite:

Boeva, L., (2007) ““Höchst unübersichtliches Gelände. Op zoek naar consensus in de theorievorming betreffende natie en nationalisme [deel 1]"”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 66(1), 34-44. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v66i1.12514

Downloads:
Download PDF
View PDF

309 Views

103 Downloads

Published on
01 Jan 2007
Peer Reviewed
License